Kako u Minimax-u sastaviti pregled obračuna PDV od 01.07.2018?