Marija Đorđić: Pripreme za završni obračun i zatvaranje godine u Minimax programu