Više o konkretnoj primeni Zakona o zaštiti podataka

Napomena: odgovori na pitanja kreću od 1:35