Novosti u popunjavanju POPDV obrasca

Ovaj snimak je namenjen samo aktivnim korisnicima programa Saop kompanije.

Nije dozvoljeno dalje distribuiranje i korišćenje ovog snimka osim u svrhu lične upotrebe.

Ovim putem se zahvaljujemo IPC Informativno Poslovnom centru na besplatnom ustupanju snimka za naše korisnike.