Posebna ponuda za preduzetnike

 • mogućnost da se izdaju računi u programu
 • mogućnost slanja računa mailom
 • mogućnost da se računi pošalju u Trezor (CRF)
 • mogućnost povezivanja sa Moj e-račun
 • mogučnost pregleda poslovanja- sve što knjigovođa unese od podataka (otvorene stavke, grafikone u izdatim i primljenim računim, obračunat PDV) preduzetnik ima uvid

 

Prednost za knjigovođe

 

 • već izdati računi (od strane preduzetnika) 
 • računi su odmah u programu, ne čeka se dostavljanje dokumentacije 
 • knjiženja su formirana automatski čim preduzetnik završi račun
 • račune i knjiženja samo ih treba proveriti i potvrditi, smanjuje se mogućnost greške
 • ne morate da dajete informacije o svakom delu poslovnja, otvorene stavke, obračun PDVa, u svakom trenutku komitent može da ih pogleda sam

 • Poslovanje
 • Izdavanje računa

  5 €

  Paket poseduje:

  • Predračuni
  • Izdavanje računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Slanje e-mailom
  • Slanje računa u Trezor (CRF)
  • Slanje e-računa preko portala Moj e-račun
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Mobilna aplikacija

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  0 EUR

   

Da li mi se isplati da klijent koristi paket Izdavanje faktura?

Da, nema potrebe da papirnom dokumentacijom i njenim dostavljanjem.

Da, izdati računi su nam odmah na raspolaganju.

Da, smanjuje se mogućnost greške. 

POGLEDAJTE NA BESPLATNOM SEMINARU
Otkrite novu dimenziju poslovanja sa Minimax programom.

Počnite koristiti Minimax program još danas.

PROBAJTE BESPLATNO POGLEDAJTE INETRNET PREZENTACIJU