Letne obdelave so namenjene prehodu iz starega v novo poslovno leto.

Prehod v novo poslovno leto je urejen po samodejnih korakih, ki si sledijo v naslednjem vrstnem redu:

Izračun tečajnih razlik odprtih postavk na zadnji dan v letu
Prenos limita transakcijskega računa v primeru negativnega stanja na računu
Zapiranje razreda stroškov
Zapiranje razreda prihodkov
Priprava podatkov za DURS
Knjiženje poslovnega rezultata
Priprava podatkov za AJPES
Prehod v novo poslovno leto

Priprava letnih poročil je vpeta med korake letnih obdelav. Podatki za DURS in AJPES se pripravijo samodejno na podlagi knjižb v dvostavnem knjigovodstvu.

Vse podatke je mogoče urejati in dopolnjevati.

Podatke za DURS lahko oddate iz miniMAXa neposredno v sistem eDavki, podatke za AJPES pa pripravite in shranite v xml datoteko in jo nato uvozite na AJPES-ov spletni portal.

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO