Od kada je fiskalizacija aktuelna?

Trancizioni period je počeo 1. novembra 2021. godine. Do 30. aprila 2022. godine svi obveznici fiskalizacije moraju da pređu na nov model fiskalizacije.

Nije mi jasno, imamo fiskalni račun, pa sad fiskalni račun, koja je razlika? 

Imali smo fiskalne kase a sad su fiskalni uređaji. Koja je tu razlika?

Koje fiskalne uređaje mogu da kupim?

Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata čiju upotrebu mora da odobri Poreska uprava. Na Poreskoj će biti spisak odobrenih uređaja. 

Za koga je fiskalizacija obavezna?

Za sve koji rade sa fizičkim licima a da im se je šifra delatnosti nalazi na spisku na OVOM linku.

Koliko će da me košta fiskalizacija?

Koliko će da me košta fiskalizacija?

Nisam do sada imao kasu, da li dobijam subvencije?

Nisam do sada imao kasu, da li dobijam subvencije?

Koliko će da me košta fiskalizacija?

Koliko će da me košta fiskalizacija?

Da li treba nešto da uradim pre 01.01?

Da li treba nešto da uradim pre 01.01?

Od kada mogu da prijavim poslovni prostor?

Od 1. oktobra 2021. godine posredstvom portala ePorezi, poreski obveznici će moći da prijavljuju poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima obavljaju delatnost za koju je neophodno posedovanje  fiskalnog uređaja. Obaveza obveznika fiskalizacije je da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem dostave podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama radi generisanja jedinstvene oznake, kako bi mogli da započnu proces eFiskalizacije.

Do kada mogu da prijavim poslovni prostor?

Ukoliko ne očekujete ili ne želite subvencije- roka nema.
Ukoliko se prijavljujete zbog subvencija- rok je 31.01.2022.

Šta je to fiskalizacija?

odgovor

Od kada je fiskalizacija obavezna?

odgovor

Pitanje?

odgovor

Pitanje?

odgovor

Pitanje?

odgovor

Pitanje?

odgovor

Pitanje?

odgovor

Pitanje?

odgovor

Pitanje?

odgovor

Pitanje?

odgovor

Pitanje?

odgovor

Otkrijte novu dimenziju poslovanja sa Minimax-om.

Počnite koristiti Minimax još danas

PRIDRUŽITE SE BESPLATNO POGLEDAJTE PREZENTACIJU