Za bezbedan pristup Minimax-u možete odabrati pristup metodom proveravanja u dva koraka ili sa digitalnim sertifikatom. 

 

Šta je proveravanje u dva koraka? 

Metoda prijavljivanja u dva koraka je jednako bezbedna poput korišćenja digitalnog sertifikata. 

Pri prijavi potrebne su dve stvari:

1. vaše korisničko ime i lozinka i

2. jednokratni kod koji stiže preko SMS poruke 

Možete da se opredelite da svoj računar, tablet ili telefon označite kao sigurne i onda kod neće biti slat kada se prijavljujete preko njih. Ako se budete prijavljuvali preko drugih uređaja, moraćete uneti kod.

Podržani digitalni sertifikati

Za rad u Minimaxu potreban je digitalni sertifikat koji izdaju: Pošta, Halcom, MUP. Sertifikat se može dobiti na ime pravno ili fizičke osobe, svaki korisnik ulazi sa svojim sertifikatom. Više informacija, pomoći u radu, korišćenja možete dobiti na nekom od ovih sajtova: www.halcom.rs  ca.mup.gov.rs ca.posta.rs

Umesto digitalnog sertifikata koji je u današnje vreme ograničavajući zbog potrebe za dodatnim alatom- možete za prijavu koristiti proveravanje u dva koraka. 

Po čemu se Minimax razlikuje od klasičnih programa koji su instalirani na računaru?

Minimax je internet poslovni program, i on nije instaliran na lokalnom računaru korisnika, nego je na udaljenom serveru do kog korisnik pristupa preko interneta. 

Korisniku nisu potrebne nadogradnje programa niti ažuriranje. 

Ako se, na primer, korisniku pokvari računar, može do svih svojih podataka da dođe preko drugog računara i tako da nastavi sa radom.

Da li Minimax omogućava pristup podacima samo sa desktop računara?

Ne.

Minimaxu možete pristupiti sa lap-top računara, tableta, telefona.  

Da li je program redovno ažuriran?

Da. Ponuđač programa uvek prati zakonske promene i brine o primeni tih promena u programu. 

Pored nadgradnje koje zakonodavno telo propisuje, dodaju se i brojne nove funkcionalnosti sa svakom novom verzijom. 

Da li je Minimax dostupan u svakom trenutku?

Da. Program je dostupan 24 časa svaki dan u nedelji. 

Povremeno pristup bude prekinut zbog održavanja na serveru, ti prekidi budu noću a korisnici uvek budu na vreme obavešteni o prekidu.

Da li mogu da koristim program na više lokacija?
 

Da. Program je idealan za rad na više lokacija jer je samo potreban računar sa internet pristupom i podešenim bezbednosnim pristupom. Do svojih podataka možete doći sa bilo kog mesta i imati ažurni pregled.

Da li se pomoć korisnicima naplaćuje posebno?

Ne. Dostup do svih objašnjenja u delu Pomoć… primeri, najčešća pitanja, pisani zahtevi kroz program- svi su besplatni. 

Navedena besplatna pomoć se odnosi na rad program a ne na knjigovodstvena i poslovna pitanja. 

Da li se ažuriranje programa posebno naplaćuje?

Ne. Cena korišćenja programa obuhvata sva ažuriranja programa (bilo da su zbog promene zakona ili povećanje funkcionalnosti programa).

Sve nadogradnje su besplatne, korisnik ne mora o njima da brine jer se obavljaju na serveru provajdera.

Korisanik sa svakim ulaskom u program pristupa poslednjoj ažuriranoj verziji.

O unosu određenih podataka u program brine se Seyfor d.o.o.

Ažurno vodimo računa o unosu obračunskih podataka za sve korisnike Minimaxa:

Porez na dohodak i olakšice, prosečna zarada, minimalna zarada, radni dani, državni i verski praznici, dnevnice za službena putovanja, neoporezivi deo za platu i druga lična primanja, devizni kurs.

 

Održavamo i sistemske šifarnike:

Kontni plan, podešavanja dokumenta i obračuna u odnosu na tip organizacije (privrednici,   podešavanja knjiženja svih dokumenata u obračunu u odnosu na tip organizacije (privredno društvo, preduzetnik, indirektni budžetski korisnici, druga pravna lica), podešavanja za godišnje obrade, amortizacijske grupe u skladu zsa Zakonom…

Korisnik ne mora ništa da učini, podešava, Seyfor d.o.o. podatke pravovremeno unese kod svih svojih korisnika. 

Kako se povezuje preduzetnik i knjigovodstvena agencija?

Organizacija: Imamo eksternog knjigovođu, oba želimo koristiti Minimax.

Imate dve mogućnosti:
1.  Knjigovodstvena agencija vam jednostavno dodeli pristup do vaše organizacije sa određenim pristupom podacima.
(U ovom primeru pristup se omogućava dodavanjem licence knjigovođi i povećanjem iznosa njegovog računa)

2. Možete da sklopite ugovor o korišćenju programa sa nama, onda odaberete jedan od paketa Minimax Poslovanja ili Mini Računovodstvo pa vi knjigovodstvenoj agenciji dajete pristup svojim podacima.
(U ovom slučaju račun za korišćenje programa se ispostavlja direktno vama, preduzetniku).

U oba primera važe iste cene, funkcionišu na isti način.

Da li se mogu uvoziti podaci iz drugih knjigovodstvenih programa?

Da, većinu podataka možemo uvoziti sami iz Excela, npr: stranke, radnike, analitike, osnovna sredstva, otvorene stavke.  Više o uvozu podataka u Minimax

Podaci se mogu prenositi preko API programski interfejs.

Koja je minimalna oprema potrebna za rad u Minimaxu?

Za korišćenje Minimaxa ne treba vam visokozahtevna oprema.

Podržani pretraživači su:

  • Internet Explorer 9 ili noviji
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome

Druga programska oprema

  •  uvek najnovija verzija Adobe Acrobat Reader, sa adekvatnim podešavanjima
  •  instaliran Microsoft Excel 2003 ili noviji (zbog izvoza podataka u Excel)

Ostalo

  • brz pristup internetu  (npr. ADSL) sa protokom podataka do korisnika 1024kb/s (slobodno raditi sa Minimaxom)
Otkrijte novu dimenziju poslovanja sa Minimax-om.

Počnite koristiti Minimax još danas

PRIDRUŽITE SE BESPLATNO POGLEDAJTE PREZENTACIJU