Neradni dani u 2023. godini i kalkulator godišnjeg odmora

Jedna od prvih aktivnosti na početku svake nove godine svakako je izrada poslovnog kalendara, a polazni i najvažniji podatak od kojeg zavisi dalje planiranje poslovnih obaveza, godišnjeg odmora i drugih odsustva, jeste spisak prazničnih odnosno neradnih dana.

U 2023. godini imamo 11 državnih odnosno verskih praznika.

DRŽAVNI I VERSKI PRAZNICI U 2023. (neradni dani)

 • 01, 02. i 03. januar – Nova godina (nedelja, ponedeljak, utorak)
 • 07. januar – Božić (subota)
 • 15. i 16. februar – Dan državnosti (sreda, četvrtak)
 • 07, 08, 09. i 10. april – Uskršnji praznici za pripadnike katoličke veroispovesti (petak, subota, nedelja, ponedeljak)
 • 14, 15, 16. i 17. april – Vaskršnji praznici za pripadnike pravoslavne veroispovesti (petak, subota, nedelja, ponedeljak)
 • 21. april – Prvi dan Ramazanskog bajrama za pripadnike islamske zajednice (petak)
 • 01. i 02. maj – Praznik rada (ponedeljak, utorak)
 • 28. jun – Prvi dan Kurbanskog bajrama za pripadnike islamske zajednice (sreda)
 • 25. septembar – Jom Kipur za pripadnike jevrejske zajednice (ponedeljak)
 • 11. novembar – Dan primirja u Prvom svetskom ratu (subota)
 • 25. decembar – Prvi dan Božića za pripadnike katoličke veroispovesti (ponedeljak)

Ukoliko jedan od datuma kada se praznuju državni praznici „padne“ u nedelju, u tom slučaju se ne radi prvog narednog radnog dana. Oni koji zbog dužnosti i prirode profesija ipak da rade tokom prazničnih dana, imaju pravo na uvećanu zaradu. Takođe, ukoliko tokom 6 od ukupno nabrojanih praznika, a to su Nova godina, Prvi dan Božića, Dan državnosti, Vaskršnji praznici, Praznik rada i Dan primirja u Prvom svetskom ratu, neki od zaposlenih rade, imaju pravo na uvećanje zarade, odnosno na naknadu zarade, bez obzira na veroispovest.

PRAZNICI KOJI SE U 2023. PRAZNUJU RADNO

 • 27. januar – Sveti Sava (petak)
 • 22. april – Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu (subota)
 • 9. maj – Dan pobede (utorak)
 • 28. jun – Vidovdan (sreda)
 • 21. oktobar – Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu (subota)

MINIMAX KALKULATOR GODIŠNJEG ODMORA

Od broja prazničnih odnosno neradnih dana zavisi i broj radnih sati a to je ono što je, pored organizacije, veoma važno i svakom poslodavcu ali i zaposlenom.

Kroz Minimax kalkulator jednostavno i brzo izračunajte ukupan broj raspoloživih dana godišnjeg odmora, uzimajući u obzir neiskorišćene dane prošlogodišnjeg odmora i pripadajuće dane godišnjeg odmora u 2023. Osim toga, kalkulator daje mogućnost i da detaljnije, po mesecima, napravite plan godišnjeg odmora za svih 12 meseci u 2023.

Pre početka izračunavanja, važno je da podsetimo na odredbu Zakona o radu prema kojoj se neiskorišćeni dani iz prethodne godine mogu iskoristiti najkasnije do 30. juna naredne godine.

Preuzmi besplatan obračun godišnjih odmora za 2023.

 

(Visited 11.024 times, 4 visits today)