Obračun DDV-ja še nikoli ni bil tako enostaven. Ob potrditvi izdanih in prejetih računov ter dnevnih iztržkov nastane avtomatična temeljnica z zapisi za DDV, ki jih program upošteva pri obračunu.

Program za računovodstvo miniMAX omogoča obračun DDV-ja:

za mesečne in trimesečne zavezance po fakturirani realizaciji,
po plačani realizaciji,
upoštevamo pa lahko tudi odbitni delež.

Obračun DDV-ja naredimo z enim klikom, pri čemer program izdela vse potrebne obrazce, ki jih lahko oddamo v sistem eDavki neposredno iz programa oziroma shranimo datoteko v XML obliki za kasnejši uvoz:
obrazec DDV-O
Rekapitulacijsko poročilo
Poročilo o dobavah (76. a člen ZDDV),
Prilogo A k obrazcu DDV-O

Če je potrebno doplačilo DDV-ja se izdela plačilni nalog z vsemi potrebnimi podatki za tiskanje ali uvoz naloga v spletno banko.

miniMAX izdela tudi samodejno temeljnico, ki prenese vhodni in izhodni DDV na konto obveznosti ali terjatev do države in poknjiži stotinske izravnave.

Obračun DDV-ja po plačani realizaciji

Pri obračunu DDV po plačani realizaciji DDV lahko upoštevamo šele, ko je račun (ali njegov del) zaprt. Ko plačilo povežemo z računom, naredi program samodejni naredi zapis za DDV na temeljnici izdanega ali prejetega računa.

Pri obračunu DDV pripravi program poleg obrazca DDV-O samodejno tudi Prilogo A, vse ostale funkcionalnosti pa so enake kot pri obračunu po fakturirani realizaciji.

Podatki za davčni nadzor DDV

Program pripravi podatke v standardizirani obliki za izvoz podatkov v primeru davčnega nadzora (inšpekcija DURS).

Uvozi podatkov za DDV v miniMAX

Iz drugih programov in spletnih trgovin lahko uvažamo podatke v standardizirani obliki, pri čemer nastanejo tudi zapisi za DDV, ki se upoštevajo pri obračunu.

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO