Program omogoča enostaven obračun drugih osebnih prejemkov iz bruto ali neto zneska

Program omogoča enostaven obračun drugih osebnih prejemkov iz bruto ali neto zneska, upoštevamo pa lahko tudi povračila:
avtorski honorarji, prenos premoženjske pravice,
nagrade, podjemne pogodbe, štipendije, delo dijakov in študentov, sejnine,
osebno dopolnilno delo, samozaposleni v kulturi, dohodek iz domače obrti,
najemnine brez in z normiranimi stroški, finančni najem, dividende, obresti od posojil,
pogodba športniku nerezidentu, splošno koristno delo, dobitki pri nagradnih igrah.

Pri obračunu v treh enostavnih korakih se pripravijo:
obrazci za DURS (REK1 oziroma REK2), ki jih lahko oddamo na eDavke neposredno iz programa ali jih shranimo v xml datoteko in jih nato uvozimo v sistem eDavkov.
vsi potrebni obrazci za prejemnike izplačil ter arhiv podjetja.
plačilni nalogi z individualnimi sklici za posamezne vrste dajatev, ki pa jih lahko enostavno združimo in dajatve plačamo tudi zbirno. Pripravijo se tudi nalogi za izplačila fizičnim osebam. Potrebno jih je le še uvoziti v spletno banko. Program ima pri pripravi nalogov tudi kontrolo, da je datum izplačila delovni dan.
avtomatična temeljnica z vknjižbami obveznosti in stroškov v glavno knjigo.

Brez skrbi zaradi sprememb obračunskih podatkov! V vsakem trenutku so v sistemu ažurni podatki:

višina neobdavčenih zneskov za posamezna izplačila, pavšalni prispevki
podračuni in sklici za plačilo dajatev

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO