V računovodskem programu miniMAX lahko obračunamo obresti na odprte postavke za določeno obdobje in obresti na zamujena plačila.

Obračunamo lahko obresti na poljubno glavnico za določeno časovno obdobje.
Za obračun se uporablja proporcionalna (linearna) metoda.
Izberemo lahko predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki je ažurirana sistemsko, lahko pa dodamo obrestno mero v poljubni višini.
Potrjen dokument se shrani v dokumentacijski sistem stranke. Obračun obresti pa lahko natisnemo in pošljemo stranki.
Potrjen obračun še ni knjižen, šele s klikom na gumb Knjiži se izdela temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu.
Samodejno knjiženje

Samodejno knjiženje

Izdela se samodejna temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu, pri kateri se vknjižbe razlikujejo glede na vrsto organizacije: gospodarske družbe: 1500/7700, zasebniki: 1500/7720, društva:1700/7301.

Konte za avtomatično knjiženje lahko tudi spremenimo.

ptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO