Program omogoča enostaven obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, zaposlene iz dejavnosti in s popoldansko dejavnostjo.

Pri obračunu v treh enostavnih korakih se pripravijo:
vsi potrebni obrazci za oddajo na eDavke in zasebnika
plačilni nalogi za uvoz v spletno banko ali tiskanje in
samodejna temeljnica z vsemi vknjižbami v glavno knjigo.

Obračun omogoča:

Program omogoča obračun prispevkov zasebnika, zaposlenega iz dejavnosti, pri čemer se obračunajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje.
Izberemo samo ustrezni razred za višino prispevkov, povprečna plača, ki je osnova za obračun, pa je ažurirana sistemsko.
Omogoča tudi obračun prispevkov zasebnika s popoldansko dejavnostjo, pri čemer se obračunajo samo pavšalni prispevki.

Program pripravi potrebne obrazce:

Obrazec OPSVZ lahko oddamo v sistem eDavki neposredno iz programa ali pa shranimo v datoteko XML in jo naknadno uvozimo. Računovodja lahko na primer pripravi obračun in pošlje datoteko stranki, ki uvozi obrazec v eDavke.
Izdelajo se plačilni nalogi z ustreznimi sklici za posamezne vrste dajatev. Potrebno jih je le še uvoziti v spletno banko. Program ima pri pripravi nalogov tudi kontrolo, da je datum delovni dan.

Brez skrbi zaradi sprememb obračunskih podatkov! V vsakem trenutku so v sistemu ažurni podatki:

Višina povprečne plače za predpretekli mesec glede na mesec obračuna.
Število delovnih ur in praznikov za posamezni mesec.
Najvišji neobdavčeni zneski za prevoz na delo in prehrano.

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO