V programu za računovodstvo miniMAX lahko pregledujemo odprte postavke po različnih kriterijih, kot so datumi, zneski, konti …

 

Tiskanje in izvoz odprtih postavk

Opomini za posamezno stranko ali vse stranke, z datumskimi omejitvami in omejitvijo najmanjšega zneska dolga za opomin. Prištejemo lahko tudi stroške opomina.
IOP obrazci za posamezno stranko ali vse stranke.
Izpisi odprtih postavk glede na različne kriterije (datumi, konti, analitike) za posamezno stranko ali vse stranke.
Izvozimo lahko seznam dolžnikov s skupnim dolgom in seznam posameznih odprtih postavk.

Dvostranski poboti in AJPES-ov ePobot

Pripravimo lahko predlog za dvostransko kompenzacijo (pobot), po potrditvi pa program naredi tavtomatično temeljnico, s katero se zmanjšajo terjatve in obveznosti za znesek pobota, v saldakontih pa se zaprejo odprte postavke.

Hitro in enostavno lahko pripravimo podatke o obveznostih za prijavo v Ajpesov sistem ePobot z uvozom XML datoteke. Po opravljenem večstranskem pobotu vnesemo pobote, program pa jih samodejno poknjiži, zapre postavke v saldakontih in popravi plačilne naloge za preostale obveznosti.

Stotinske izravnave

Pri plačilih računov kupcev in dobaviteljev prihaja občasno do majhnih razlik med zneskom računa in dejanskim zneskom plačila, zaradi česar ostajajo ti računi med odprtimi postavkami. miniMAX lahko te razlike samodejno preknjiži kot stotinske izravnave na konte izrednih prihodkov oziroma odhodkov ter zapre postavke, ki so ostajale odprte zaradi teh majhnih razlik.

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO