Šta moram da znam kao paušalac?

Paušalno oporezivi preduzetnici, tj. paušalci, imaju jednu glavnu prednost u odnosu na ostale preduzetnike, a to je olakšano poslovanje. Za paušalni model oporezivanja firme odlučujete se tako što prilikom registracije preduzetničke radnje na APR označite da želite da porez na prihode od samostalne delatnosti plaćate na paušalno utvrđeni prihod.

Na osnovu predatog zahteva, Poreska uprava donosi odluku o iznosu poreza i doprinosa koje ćete plaćati tokom godine. Iznos koji je propisan na ovaj način je fiksan, odnosno „paušalan“. Ovaj iznos predstavlja sve što je neohodno da izmirite prema državi na mesečnom nivou. U linku se nalazi kalkulator paušalog oporezivanja na osnovu kog možete da preračunate iznos paušalne obaveze pre otvaranja firme. Način plaćanja Vi možete da birate. Ukoliko Vam je lakše, možete da napišete virmansku uplatnicu i odete u banku, pa platite, odnosno možete da koristite neki program za elektronsko plaćanje. Paušalno oporezivi preduzetnici nisu u obavezi da predaju godišnje bilanse i vode poslovne knjige, osim knjige o ostvarenom prometu na obrascu KPO.

 

 

 

Šta predstavlja KPO?

KPO predstavlja obrazac u koji se upisuju sve izdate fakture . Ona služi za  evidenciju celokupnog ostvarenog prihoda. KPO, pored toga što je obavezna, korisna je i radi praćenja limita, u čijim okvirima paušalac mora biti da bi zadržao svoj status. Postoje dva limita: – limit od 6 miliona dinara (izlazak iz paušalnog sistema) i limit od 8 miliona dinara (izlazak iz paušalnog sistema i ulazak u sistem PDV-a). Obrazac KPO može biti u elektronskom ili papirnom obliku i naravno mora sadržati propisane elemente, a KPO obrazac u skladu sa propisima imate u programu Minimax.

Izdavanje faktura…

Faktura, odnosno račun, se izdaje svakom kupcu za prodatu robu ili pruženu uslugu kako bi paušalac imao ,,pokriće” za svaki priliv novca na račun, bilo domaći, devizni, PayPal, Payoneer. Nakon izvršenja određene usluge, potrebno je kreirati fakturu sa odgovarajućim datumom i cenom, koja se zatim šalje kupcu i na osnovu koje kupac vrši plaćanje za primljenu uslugu. Faktura može biti u papirnom ili digitalnom obliku. U kom god da je obliku, ona mora sadržati propisane elemente u skladu sa Zakonom o PDV-u. U programu Minimax vrlo lako možete da izdate fakturu sa svim propisanim elementima, a sve izdate fakture se nakon izdavanja automatski kopiraju u KPO obrazac koji takođe ima sve propisane elemente u skladu sa zakonima.  Izdati računi i KPO knjiga

 • Izdati računi

  7 €

  6 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • mesečno 500 izlaznih računa, od 501. po računu 0,02
  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje različite dokumentacije e-mailom
  • Slanje eFaktura na SEF
  • eFiskalizacija računa – isključivo za online prodaju
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Mobilna aplikacija
  • Besplatna pisana podrška
  • Pisana i video uputstva za rad

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  1 EUR po korisniku
 • Mikro poslovanje

  13 €

  12 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • mesečno 500 izlaznih računa, od 501. po računu 0,02
  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje različite dokumentacije e-mailom
  • Slanje eFaktura na SEF
  • eFiskalizacija računa- isključivo za online prodaju
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Mobilna aplikacija
  • Besplatna pisana podrška
  • Pisana i video uputstva za rad

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  5 EUR po korisniku

Cene su bez PDV-a i važe za mesečni period.

Minimax možete da povežete sa drugim programima - pročitajte više.

Sami vodite računovodstvo?

 

Paketi Računovodstva omogućavaju Vam da u istom programu osim poslovanja vodite i računovodstvo. 

Minimax za računovodstvo

Prednosti Minimax programa

Izveštaji

Program automatski priprema sva obavezna dokumenta za državu. 

Štedi vreme i novac

Minimax možete koristiti bez instalacije, a ažuriranje programa se ne naplaćuje. 

Rad od kuće

Izdajte račune u programu Minimax gde god da se nalazite. 

Najomiljeniji online
poslovno – knjigovodstveni
program Minimax.

 

 

Automatizovan – mnogi automatizmi sprečavaju ručni rad i greške. Takođe ima direktnu vezu sa servisom Moj eRačun i lako osvežava sve račune.

 

Mobilni – radi globalno, možete ga koristiti i putem mobilnog telefona, gde možete videti ko su Vam najveći dužnici.

 

Garancija – u skladu sa zakonom, bez kupovine i ugradnje, nadogradnje su uključene u mesečnu pretplatu.

Pogledajte besplatnu prezentaciju