Ukratko o Minimax fiskalnom rešenju:

  • Namenjen isključivo za online (WEB) prodaju.
  • To je softverski ESIR u formi web aplikacije, koja se preko interneta povezuje sa softverskim virtuelnim PFR-om Poreske uprave. L-PFR nije podržan.
  • Komunikacija sa V-PFR se vrši putem https protoka u skladu sa Vodičem Poreske uprave. Povezivanje sa V-PFR vrši koristeći digitalni sertifikat fajl.
  • Uslov za korišćenje web aplikacije je internet tako da ukoliko dođe do trenutnog nestanka interneta računi se ne mogu izdavati.
  • U skladu sa klasifikacijom ESIR-a, MiniMax ESIR je Osnovni.
  • Podržana štampa : A4 račun koji sadrži QR code i hiperlink za proveru ispravnosti računa.

U ovom videu je prikazan način unosa podatak vezanih za fiskalizaciju u programu Minimax: