Ovim putem potvrđujem da na osnovu odredbe člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti dajem svoj pristanak da privredno društvo SAOP DOO Novi Sad može vršiti obradu mojih podataka o ličnosti u svrhu komunikacija sa mnom i pružanja odgovora na moja postavljena pitanja, a sve u skladu sa Politkom privatnosti.