Predračuni, računi i izvodi banke

Sa lakoćom možete da kreirate svoju ponudu i različite vrste računa, a na kraju kroz izvod banke možete da zatvorite svoja potraživanja.

Izdavanje računa
Izvodi banke

 

Grafikoni i prikaz prihoda i rashoda

Preko grafikona brzo identifikujte ko vam je najveći kupac, a ko najveći dužnik i u kom smeru se kreće vaše poslovanje.

Grafikoni 

Poštansko sanduče i besplatna mobilna aplikacija

Razmenite dokumentaciju sa računovođom bez ličnog kontakta preko opcije „Poštansko sanduče“, a za ovu opciju koristite mobilnu aplikaciju.

Poštansko sanduče u Minimax-u

 

 

Bez sitnih slova, svi paketi uključuju 
Besplatnu podršku

Više od 700 detaljnih uputstava, što pisanih što video. Brzo i jednostavno povezivanje sa podrškom.

Bogatu bazu znanja

Brojne poslovne teme pojašnjene u besplatnim webinarima, priručnicima i blogovima.

Sve nadogradnje programa

Svakom prijavom u program, pristupate najnovijoj verziji programa koja je usklađena sa zakonodavstvom

Ažurne obračunske podatke

Minimax brine za unos ažurnih obračunskih podataka poput podataka za obračun plata, doprinosa, kamata, kursa NBS…

Paketi za preduzetnike

Odaberite svoj paket

 • Izdati računi

  7 €

  6 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • mesečno 500 izlaznih računa, od 501. po računu 0,02
  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje različite dokumentacije e-mailom
  • Slanje eFaktura na SEF
  • eFiskalizacija računa – isključivo za online prodaju
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Mobilna aplikacija
  • Besplatna pisana podrška
  • Pisana i video uputstva za rad

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  1 EUR po korisniku
 • Mikro poslovanje

  13 €

  12 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • mesečno 500 izlaznih računa, od 501. po računu 0,02
  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje različite dokumentacije e-mailom
  • Slanje eFaktura na SEF
  • eFiskalizacija računa- isključivo za online prodaju
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Mobilna aplikacija
  • Besplatna pisana podrška
  • Pisana i video uputstva za rad

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  5 EUR po korisniku
 • Mini poslovanje

  18 €

  17 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • mesečno 500 izlaznih računa, od 501. po računu 0,02
  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje različite dokumentacije e-mailom
  • Slanje eFaktura na SEF
  • eFiskalizacija računa- isključivo za online prodaju
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Blagajničko poslovanje
  • Osnovna sredstva
  • Radni nalozi 
  • Izdate narudžbine
  • Mobilna aplikacija
  • Besplatna pisana podrška
  • Pisana i video uputstva za rad

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  5 EUR po korisniku
 • Maksi poslovanje

  25 €

  23 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • mesečno 500 izlaznih računa, od 501. po računu 0,02
  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje različite dokumentacije e-mailom
  • Slanje eFaktura na SEF
  • eFiskalizacija računa- isključivo za online prodaju
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Blagajničko poslovanje
  • Osnovna sredstva
  • Radni nalozi 
  • Izdate narudžbine
  • Plate, doprinosi, 50 obračuna, od 51. po obračunu 0,2€
  • drugi lični prihodi
  • Robno materijalno poslovanje (po prosečnim nabavnim vrednostima i po prodajnim vrednostima sa PDV-om)
  • Mobilna aplikacija
  • Besplatna pisana podrška
  • Pisana i video uputstva za rad

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  5 EUR po korisniku

Cene su bez PDV-a i važe za mesečni period.

Minimax možete da povežete sa drugim programima - pročitajte više.

ISKUSTVA KORISNIKA

 

Želite da saznate „iz prve ruke“ kako je raditi u Minimax programu?

Pročitajte ovde koja su iskustva Minimax korisnika
Aleksandra Stojkov
Štamparija "Stojkov"
Video snimak
Izjava korisnika start-up paketa

Povežite se sa jednim od 1000 računovodstvenih agencija u Minimax-u


Iskoristite u potpunosti prednosti e-računovodstva, gde je vaš knjigovođa udaljen samo jednim klikom.
Svi dokumenti koje unesete u program, vaš knjigovođa vidi, bez duplog unosa podataka, što dodatno štedi vaše vreme i novac.
Programu možete pristupiti u bilo kom trenutku.

Povežite se sa knjigovodstvenom agencijom
U cilju podsticaja preduzetništva
pripremili smo različite pogodnosti.
 • Stat up preduzeća

  40 % popusta na cenu u prvoj godini korišćenja programa.

  Više informacija
 • Minimax za udruženja

  Udruženja i humanitarne organizacije imaju 40 % popusta na cenu licence za korišćenje Minimax programa

  Više informacija
 • Minimax za URIKS

  40 % popusta na cenu u prvoj godini korišćenja programa

  Više informacija
 • Minimax za polaznike kursa

  Popust za polaznike Knjigovodstvenih kurseva

  Više informacija
Od izdatih računa do celokupnog poslovanja.
Izdavanje dokumenata

Predračuni, računi, putni nalozi, platni nalozi…

Izveštaji

Obavezni izveštaji sa generisanjem dokumenata za e-Poreze i pregled poslovanja.

Plate i doprinosi

Obračun plata, doprinosa i drugih ličnih primanja sa pripadajućim izveštajima.

Zalihe

Vođenje zaliha u programu i mogućnost povezivanja sa drugim programima.

Uverite se da je Minimax odličan za Vas
Video prezentacija Probajte besplatno