Pripravijo se na podlagi pokazateljev (kazalnikov), ki določajo, katere podatke iz knjigovodstva želimo prikazovati.
Poleg sistemskih, ki se privzeto prikažejo, si lahko vsak nastavi poljubne pokazatelje in preglede z grafikoni.

Primeri pregledov:

  • Primerjava prihodkov in stroškov za tekoče in preteklo leto
  • Odprte postavke (kupci)
  • Odprte postavke (dobavitelji)
  • Promet po kupcih (lestvica največjih)
  • Promet po dobaviteljih (lestvica največjih)
  • Stroški po vrstah (material, storitve, amortizacija, stroški dela…)
  • Pregled za posamezni projekt: prihodki, stroški in razlika
  • Pregled dobička za vse projekte
miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO