V računovodski program Minimax lahko vnašamo prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Dobavitelji so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe.
Preprost vnos v sistem 

V sistem lahko vnašate prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Shranjevanje prejetega računa v sistem je preprosto, pri čemer lahko podjetnik vnese osnovne podatke in shrani kopijo računa. Računovodja tako zaključi vnos in pripravi podatke za knjižbo.

Poslujte brezpapirno – preklopite na e-račune

Spodbujajte svoje kupce, naj vam pošiljajo e-račune. V Minimaxu jih preprosto uvozite, za drugo poskrbi avtomatizacija: samodejno se prepišejo podatki: datum opravljene storitve, datume zapadlosti, prejema, znesek in originalna številka prejetega računa. V zapisu se ohrani originalni in e-slog računa. 

Izmenjava e-računov z bankami in UJP: Minimax je povezan s programom ZZi BizBox, ki omogoča izmenjavo e-računov med gospodarskimi družbami in s proračunskimi uporabniki. Prejemanje e-računov preko BizBoxa je brezplačno, izstavljanje e-računov pa se obračuna po ceniku ZZI storitev.

Avtomatizacija procesov

Minimax je program, ki ima vgrajene samodejne procese, ki vam pomagajo pri preprostih rutinskih opravilih: 

  • Računi v tujih denarnih enotah: sistem sam preračuna v domačo enoto po tečaju Banke Slovenije, ki se sistemsko ažurira.
  • Povezava z registrom osnovnih sredstev: neposredni vnos na prejetem računu.
  • Povezava z zalogami: neposredni vnos prejema na prejetem računu.
  • Samodejna izdelava temeljnice: Ob potrditvi računa program samodejno izdela temeljnico z vknjižbami obveznosti (ter pri zavezancih vknjiži DDV)
  • Sočasen zapis v davčne evidence: Na podlagi tega se izvede samodejen obračun DDV-ja.
  • Hitro kopiranje računov: Ponavljajoče se račune (vzorce) lahko kopirate in prepišete le datume in zneske. Obdelava vzame le nekaj trenutkov.
Dokumentni sistem

S skeniranjem vseh prejetih računov boste imeli vse dokumente na enem mestu. S tem bo lažji pregled n in boljši nadzorad poslovanjem. V dokumentni sistem lahko shranjujete tudi poljubne dokumente, pogodbe in priloge k potnim nalogom. Nič več dokumentov v škatlah za čevlje.

Analiza

Sprotno spremljanje podatkov lahko izboljša vaš odzivni čas na izzive, ki jih prinaša trg. Kako se odhodki spreminjajo skozi čas, kateri oddelki vam povzročajo največje stroške in kje lahko prihranite.

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO