Zaloge lahko vodimo po metodi drsečih povprečnih cen za eno ali več skladišč.

Artikli različnih tipov (blago, material, izdelki in polizdelki) vstopajo v skladišče, se premikajo ter izstopajo iz skladišča. Povežemo jih lahko s fakturiranjem in dvostavnim knjigovodstvom.
Vnašamo lahko prejeme od dobavitelja, iz proizvodnje in od naročnika (povečanje števila artiklov), ki se ovrednotijo s povezavo na prejeti račun (povečanje vrednosti zalog).
Vnašamo lahko izdaje kupcu, v proizvodnjo ali naročniku, s katerimi zmanjšujemo število artiklov na zalogi. Izdajo ali več izdaj (dobavnic) lahko kopirano v izdani račun ali pa najprej izdamo račun in ga nato kopiramo v izdajo.
Vnašamo lahko prenosnice med skladišči, s katerimi artikle prerazporejamo iz enega v drugo skladišče.
Izvajamo lahko dve vrsti inventure: Ugotavljanje viškov in manjkov (izračunajo in poknjižijo se viški in manjki) in Ugotavljanje porabe (razbremenijo se zaloge).
Začetno stanje zalog lahko v miniMAX enostavno uvozimo.
Promet lahko preštevilčimo. Pregledujemo lahko stanje zalog na določen dan, zbire po artiklih, strankah in analitikah. Pri prenosu v novo leto program samodejno pripravi začetno stanje.
Tiskamo lahko kartice artiklov, prejemnice, izdajnice, medskladiščnice, inventurnice.

Hiter vnos dokumentov v povezavi z zalogami:

Kopiranje prejema v prejem.
Kopiranje prejema v izdajo.
Kopiranje izdaje v izdajo.
Kopiranje izdaje v izdani račun.
Kopiranje prejetega naročila v izdajo.
Kopiranje izdanega naročila v izdajo in prejem.

Samodejno knjiženje obračuna zalog

Knjiženje aktivira uporabnik glede na potrebe (tedensko, mesečno…) in je kumulativno, kar pomeni, da se od celotnega prometa zalog odšteje že knjiženo.

Vse nastavitve za knjiženje so sistemsko vnesene, lahko pa jih uporabnik tudi spremeni.

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO