Posebna ponuda za nove korisnike koji su članovi URIKS udruženja:

Posebna ponuda za korišćenje programa: 40 % popusta na licencu u trajanju od godinu dana. Važi za sve pakete.

USLOV: samo za nove korisnike Minimax programa koji su članovi Udruženja Računovođa i Knjigovođa Srbije!

Prednosti

 • Jednostavna upotreba i lak početak rada
 • Izdati računi: slanje e-poštom, CRF, e-računi
 • Poštansko sanduče za primanje izvoda banke i skeniranih računa
 • Besplatna pisana podrška
 • Samostalni rad ili povezivanje sa knjigovođom
 • Pristup podacima 24 sata, 7 dana u nedelji sa bilo koje lokacije

 • Poslovanje
 • Knjigovodstvo
 • Mikro

  6,6 €

  6 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje e-mailom
  • Slanje računa u Trezor (CRF)
  • Slanje e-računa preko portala Moj e-račun
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Mobilna aplikacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  3 EUR + PDV po korisniku

   

   

   

   

   

   

 • Mini

  9,6 €

  9 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje e-mailom
  • Slanje računa u Trezor (CRF)
  • Slanje e-računa preko portala Moj e-račun
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Mobilna aplikacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Mobilna aplikacija
  • Blagajničko poslovanje
  • Osnovna sredstva
  • Radni nalozi 
  • Izdate narudžbine

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  3 EUR + PDV po korisniku
 • Maksi

  13,2 €

  12 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje e-mailom
  • Slanje računa u Trezor (CRF)
  • Slanje e-računa preko portala Moj e-račun
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Mobilna aplikacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Mobilna aplikacija
  • Blagajničko poslovanje
  • Osnovna sredstva
  • Radni nalozi 
  • Izdate narudžbine
  • Plate, doprinosi i drugi lični prihodi
  • Robno materijalno poslovanje (po prosečnim nabavnim vrednostima i po prodajnim vrednostima sa PDV-om)

  Dodaci:

   • Svaki naredni istovremeni korisnik:  3 EUR + PDV po korisniku

Cene su bez PDV-a i predstavljaju mesečnu pretplatu po izabranom paketu.

 • Mini

  16,8 €

  15 €

  mesečno

  JEDNA ORGANIZACIJA

  Poseduje:

  • Sve poslovne i knjigovodstvene funkcije Minimaxa za vođenje jedne organizacije

   

  Dodatak:

  • Dodatni istovremeni pristup je 3 € +PDV po korisniku
 • Maksi

  22,8 €

  Za ovu vrstu paketa

  moguća je samo

  mesečna pretplata

  mesečno

  VIŠE ORGANIZACIJA

  Poseduju:

  • Sve poslovne i knjigovodstvene funkcije Minimaxa za vođenje većeg broja organizacija
  • Automatski obračun knjigovodstvenih usluga 

   

  Dodatak:

  • Dodatni istovremeni pristup je (do 4 licene) 6 € +PDV po korisniku
  • Dodatni istovremeni pristup je (više od 5 licenci) je 3 EUR + PDV po korisniku
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Poslovne funkcije:

  • Izdavanje, primanje računa, slanje računa mailom
  • Platni nalozi i izvodi banke
  • Službena putovanja
  • Blagajničko poslovanje i dnevni izveštaji
  • Materijalno skladišno poslovanje
  • Vrednosna i količinska maloprodaja
  • Prosto knjigovodstvo

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Knjigovodstveni deo:

  • Obračun plata i drugih ličnih primanja
  • Osnovna sredstva
  • Obračun PDVa
  • Dvojno knjigovodstvo
  • Prosto knjigovodstvo

   

   

   

Cene su bez PDV-a i predstavljaju mesečnu pretplatu po izabranom paketu.

Bez skrivenih troškova!

 

Svi paketi BESPLATNO uključuju:
 
 • Nadogradnje programa (zakonodavne, sadržajne, tehničke)
 • Dnevno arhiviranje podataka
 • Održavanje sistemskih šifrarnika
 • Uputstva za rad sa programom
 • Podrška pri radu sa programom
VIŠE INFORMACIJA
Otkrijte novu dimenziju poslovanja sa Minimaxom.

Počnite koristiti Minimax već danas.

 

PROBAJTE BESPLATNO Pogledajte osnovne funkcionalnosti programa