Aktuelnosti: robno u maloprodaji, evidentiranje naknade za dolazak i odlazak sa posla i druge izmene u ZPDG

Na snimku su predavači jedni od osnivača Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije URIKS:
Dragana Marić, Vl.Agencija za knjigovodstvo i konsalting DARMIL Beograd
Milena Rančić, vl.PR Agencija za pružanje knjigovodstvenih usluga CONSILIER Beograd,

Od njih smo dobili  informacije o aktuelnostima i njihovoj praktičnoj primeni.

Obrađene teme su:

– Naknada troškova za dolazak i odlazak na posao i njihovo dokumentovanje, poreski aspekt 

– Predavanje M4 za 2018.godinu i za buduće godine

– Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju – Penzioneri u radnom odnosu

– Vođenje robnog u maloprodaji – kratak osvrt 

– Ostale izmene