eFiskalizacija iz ugla Saop poslovnih rešenja

 

BESPLATAN SNIMAK

 

 

Poštovani,  

 

Kompanija Saop ima registrovana dva ESIR-a: s@op i MiniMax. Na snimku ćete videti njihove mogućnosti kao i sve načine za fiskalizaciju koje Saop nudi:

– iCenter
– Minimax
– partnerska rešenja