Elektronske fakture, potpisivanja i druge stvari u elektronskom poslovanju

 

Internet seminar su vodili Aleksander Segedi i Miroslava Kovačević.

 

Pokazalo se da postoje neka pitanja u elektronskom poslovanju koja ma kako jednostavno delovala ipak prave problem u svakodnevnom radu.

Elektronsko poslovanje sa sobom je donelo propratne korake i situacije na koje smo se na snimku osvrnuli… 

 

 

 

  • Kako potpisati pdf dokument? 
  • Koje su vrste kvalifikovanih sertifikata, imaju li rok trajanja? 
  • Elektronska faktura, njena validnost, nedumice, čuvanje. 
  • PEP obrazac
  • Vaša pitanja...