Kako da obračunate zaradu u 2 koraka

BESPLATAN SNIMAK

 
Poštovani,  
Pogledate snimak webinara u kom smo pokazali najjednostavniji i najbrži način da uradite obračun zarade.  
Videćete koliko automatika olakšava i ubrzava ovaj proces i na koji način sati utrošeni za obračunavanje plate mogu da se svedu na minute.  
Na kraju obračuna dobijate svu propisanu dokumentaciju kao i PPP PD u XML formatu spremnom za uvoz na portal Poreske uprave.  
Odvojite pola sata, skuvajte kafu, udobno se smestite i pogledajte snimak!