Milan Trbojević: Preduzetnici i test samostalnosti

Gost-predavač nam je bio Milan Trbojević a teme koje se obrađivane su:

 

* šta je to test samostalnosti

* koji su kriterijumi testa

* kako se radi test

* paušalci i preduzetnici

* da li sve ovo važi i za preduzetnike koji rade za inostranstvo 

* subvencije za zapošljavanje preduzetnika

* šta dalje

 

Pitanja prisutnih i odgovori su deo snimka.

 

Bez kotizacije – besplatno učešće na webinaru