Pušalno oporezovani preduzetnici

Ovo je seminar koji će vam približiti pojam, obaveze i dužnosti paušalca.

Predavač  Milan Trbojević je tokom trajanja seminara odgovarao na pitanja učesnika. 

Teme na snimku:

  • Ko može biti paušalac? Ko ne može biti paušalac?
  • Koje su knjige obavezne da se vode? Koji se izveštaji podnose?
  • Može li paušalac da ima prijavljene radnike?
  • Šta ako je trudnica ili porodilja vlasnica-paušalac?
  • Nedoumice i odgovori na pitanja
  • Trenutna dešavanja u oblasti paušala.