Povezivanje Minimax programa i Servisa  Moj – eRačun

BESPLATAN SNIMAK

Zakon o elektronskim fakturama je predvideo da se elektronske fakture u periodu 2022/2023 godine koriste u skoro svim poslovnim odnosima u našoj državi. Mogućnosti za unos faktura na državnom portalu su razne:

•ručno
•direktno preko softvera
•ili preko informacionog posrednika  

Ovaj snimak pokazuje integraciju Servisa Moj – eRačun (koji je informacioni posrednik) i Minimax programa, i kako možete da u samo par klikova da izdate elektronsku fakturu. 


Minimax će korisnicima pored ove mogućnosti objašnjene na snimku, dati opciju da bez posrednika, direktno kroz program šalju e-fakture. O tome pogledajte jedan kod kasnijih snimaka ovde

Objasnili smo sledeće:

  • Šta je elektronska faktura?
  • Šta je Servis Moj - eRačun?
  • Šta je potrebno da uradite kako biste imali integraciju Minimax programa i Servisa Moj - eRačun?
  • Kako da vežete Minimax sa Servisom Moj - eRačuni?
  • Na koji način možete da izdate račun u programu Minimax?
  • Kako će izgledati prijava faktura na centralnu platformu?