Rad van radnog odnosa

 

 

BESPLATAN SNIMAK WEBINARA

 

 

Zakon o radu vrlo precizno definiše sa kim i kakve forme ugovora možemo zaključivati – ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o dopunskom radu ili ugovor o delu. Istovremeno, Zakon ne odgovara na druga važna pitanja. Oskudnost određenih odredaba Zakona o radu na temu rada van radnog odnosa, tema su našeg webinara koji organizujemo.

 

Korisne informacije pružiće nam Jovana Nikolić, diplomirani pravnik, direktor JN&AN Nikolić consulting doo Paraćin.

 

U nastavku pogledajte teme…

Teme:

  • Da li se navedeni ugovori zaključuju radi obavljanja poslova koji su kod poslodavca sistematizovani ili ne?
  • Šta je sa godišnjim odmorom, plaćenim odsustvom i privremenom sprečenošću za rad? 
  • Kako raskinuti ove ugovore ukoliko niste zadovoljni radom angažovanog lica?
  • Da li postoje neka minimalna zakonska ograničenja prilikom ugovoranja naknade?
  • Da li rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima može prerasti u radni odnos?