Slanje e-računa u Minimax programu

Na snimku ćete videti način izdavanja i primanja e-računa u Minimax programu preko portala Moj e-račun sa neophodnim koracima:

 

* Registracija na sajtu www.moj-eracun.rs , kao poslovni subjekt 

* Podešavanja u Minimax programu

* Izdavanje e-računa u Minimax programu

* Primanje e-računa u Minimax programu

 

Podešavanja koja moramo napraviti u Minimax programu:

  • Unesemo u podešavanju organizacije korisničko ime i lozinku koju koristimo na sajtu www.moj-eracun.rs
  • Unesemo Kod u podešavanju artikla
  • Podesimo kod stranke: bankovni račun, mail kontakta i slanje kroz e-račun ili e-mail
  • (više o svemu na snimku)