Zašto biste obračun plate radili pomoću štapa i kanapa?

SNIMAK

Pogledajte kako program kadrovska.rs i Minimax međusobno integrisani olakšavaju obračun zarada.

 

Prikupljanje i priprema podataka za obračun zarada je ozbiljan posao koji zahteva znanja pravnika, veštine knjigovođe i dobru koncentraciju, posebno kada postoji veliki broj zaposlenih. Neretko se dešava da kreiranje ugovora o radu i evidencija rada, padne na teret knjigovođa. Kada ne postoji program koji nudi neku vrstu automatike, knjigovođa može i par dana da radi obračun zarada radnicima i  kreira evidenciju rada…

 

Objasnili smo sledeće:

  • Šta je kadrovska.rs i na koji način pomaže vlasnicima, preduzetnicima i knjigovođama?
  • Kako se unose podaci u kadrovska.rs?
  • Na koji način se uneti podaci o zaposlenim prenose u Minimax?
  • Kako u tri koraka da obračunate platu u Minimax-u?