Slanje e-faktura u Minimax programu

Minimax program omogućava svojim korisnicima da direktno iz programa šalju e-fakture  na državni portal Sistem za elektronske fakture (SEF).

Ova mogućnost je besplatna za korisnike programa u okviru odabranog paketa.

Za sva dodatna pitanja pozovite nas na 021 63 100 64

Možete eFakture slati direktno na SEF ili možete da radite preko ovlašćenog informacionog posrednika u Srbiji. Korisnici imaju mogućnost izbora.

 

 

Šta predstavlja elektronska faktura?

Elektronska faktura je u smislu ovog Zakona o elektronskom fakturisanju, privremena i okončana situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu kojim se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, sastavljena kao elektronski zapis, koja treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica ovlašćenog za izdavanje te fakture, odnosno u skladu sa Zakonom. 

 

Šta je sistem elektronskih faktura (SEF)?

Sistem elektronskih faktura (SEF) uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, a on predstavlja bazu podataka u kojoj se registruju elektronske fakture i preko kojeg se od strane poverilaca dostavljaju dužnicima elektronske fakture. Pristup ovom sistemu imaju i poverioci i dužnici. Pročitajte više u Blogu.

Izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza koje se odnose na elektronske fakture.

Naši besplatni materijali na temu eFaktura

Marija Đorđić
02.11.2022.
Webinar E-fakture: najčešća pitanja i prikaz rada možete pogledati OVDE
E-priručnik
18.11.2021.
E-priručnik Stiže e-račun. Šta sad? možete ga pročitati OVDE
Milan Trbojević
22.10.2021.
Webinar Digitalizacija u Srbiji: e-računi i fiskalizacija možete pogledati OVDE
Blog
10.06.2021.
Blog Ukidanje CRF-a i uvođenje SEF-a možete pročitati OVDE
Najčešća pitanja i odgovori

 

 

 

U nastavku pogledajte pitanja na koja smo nailazili pa ih beležimo na ovoj stranici. Verovatno će vremenom količina pitanja da raste. 

Da li ću moći direktno iz Minimaxa da šaljem e-fakture?
Da!
Već sa najmanjim paketom Izdati računi (od 6€) korisnici će imati i opciju slanja e-fakture.
Šta mi sve Minimax omogućava?

 

Kroz program ćete moći da šaljete, primate, unosite e-fakture. Već sa najmanjim paketom možete da šaljete e-fakture na portal.

Ako koristim Minimax program, da li mi treba posrednik?

Za najosnovnije stvari Vam ne treba. Za neke dodatne opcije postoje Informacioni posrednici. Sa firmom E-račun, mi već imamo saradnju i uveliko integrisano rešenje kroz pogram. 

Od kada je obavezno slanje i primanje e-faktura?

 

U ovom trenutku znamo da je za Korisnike javnih sretstava i sve koji sa njima posluju obavezno od 01.05.2022. godine

Kako da isprobam e-fakture?

Trenutno je moguće samo ručno probati demo verziju e-faktura na sajtu Poreske https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login 

Vi imate E-račun povezan u Minimax-u, da li ga moram korstiti?

Postojanje ove integracije je samo dodatna opcija a ne obaveza za naše korisnike. 

Naše rešenje za e-fakture će tek biti vidljivo.

Da li moramo ponovo kreirati nalog na eID-u iako već imamo nalog na eUpravi?

Ne morate. 

Nalog na eUpravi se odnosi i na eID. Važna napomena: sistem elektronskih faktura zahteva dvofaktorsku autentifikaciju ili autentifikaciju kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, pa je potrebno da nalog ima visok nivo pouzdanosti prijave (opširnije na adresi: https://eid.gov.rs).

Prilikom pokušaja prijave pojavljuje se obaveštenje da nisam ovlašćeno lice korisnika. Imam pisano ovlašćenje od direktora preduzeća/ustanove

Registrovanje za pristup Sistemu elektronskih faktura isključivo vrši zakonski zastupnik subjekta prometa, on mora da Vam dodeli ulogu na portalu. Pisano ovlašćenje nije potrebno. 

Zakonski zastupnik sam u više kompanija, da li je to moguće?

Prilikom registracije na sistem elektronskih faktura dozvoljava se unos više kompanija u kojima je određeno fizičko lice zakonski zastupnik. 

Kako da se na sistemu elektronskih faktura prijavim za više kompanija?

Na kontrolnoj tabli sistema za elektronsko fakturisanje, u gornjem desnom uglu, klikom na naziv kompanije korisniku se otvara prozor sa opcijom „dodaj novu kompaniju“.

Kako da izbrišem korisnika iz SEF?

Brisanje dodatih korisnika na sistemu za elektronsko fakturisanje nije predviđeno, ali predviđena je promena statusa korisnika u „neaktivan“. Dakle, promenom statusa određenog korisnika iz „aktivan“ u „neaktivan“ njegov nalog je deaktiviran.

Da li administrator može da bude neko ko nije zakonski zastupnik?

Zakonski zastupnik kroz sistem može da dodeli ulogu „administratora” drugom korisniku koji ne mora da bude zakonski zastupnik.

Kako će strane kompanije koje posluju sa kompanijama u Republici Srbiji koristiti sistem elektronskih faktura?

Potrebno je da poseduje elektronsku identifikaciju (eID)

Kako da zakonski zastupnik koji je strani državljanin izvrši registraciju i prijavu na sistem elektronskih faktura?

Da bi korisnik pristupio sistemu elektronskih faktura potrebno je da poseduje elektronsku identifikaciju (eID). Tek nakon toga, korisnik se može prijaviti na sistem elektronskih faktura.

Da li je podržano masovno unošenje i slanje faktura u XML formatu?

Ukoliko u SEF pristupate neposredno, nije podržano masovno unošenje i slanje faktura u XML formatu.

To je moguće putem softvera. Minimax će korisnicima omogućiti ovu opciju besplatno, u okviru odabranih paketa. 

Da li će portal Centralnog registra faktura i dalje biti u upotrebi?

SEF automatski vrši upis faktura čiji je primalac subjekt javnog sektora u Centralni registar faktura. Centralnom registru faktura više se neće pristupati neposredno

Da li je obavezno da imamo informacionog posrednika za slanje i prijem elektronskih faktura?

Informacioni posrednik nije zakonski obavezan, a sistem elektronskih faktura omogućava neposredan pristup sistemu bez naknade za krajnje korisnike.

Da li postoji spisak informacionih posrednika?

Registar informacionih posrednika, koji, u skladu sa Pravilnikom o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika vodi Centralni informacioni posrednik, ne sadrži nijedan podatak, te stoga nije ni objavljen. U skladu sa Pravilnikom, navedeni registar je javna dostupna evidencija, i kada bude sadržao podatke, oni će biti javno dostupni na internet stranici Ministarstva finansija.

Kada stupa na snagu obaveza privatnog sektora da koristi sistem elektronskih faktura?

Zakon o elektronskom fakturisanju predviđa fazno uvođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura. Najpre, 1. januara 2022. godine, nastupa obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora. Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine. Na kraju, obaveze izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1. januara 2023. godine.

 

 

 

 

 

 

izvor: www.efaktura.gov.rs

Stiže e-račun. Šta sada?

Kroz besplatni e-book vidite jednostavno objašnjenje koje promene čekaju velike, a koje male firme i kako se registrovati na portal. 

E-računi i fiskalizacija u RS

Milan Trbojević dao je jasno objašnjenje promena koje dolaze. Pogledajte besplatan snimak webinara

Ukidanje CRF-a i uvođenje SEF

Pročitajte blog o ukidanju CRF sistema i uvođenju novog načina poslovanja kroz e-fakture.

Minimax je najomiljeniji online
poslovno – knjigovodstveni
program.

Automatizovan – mnogi automatizmi sprečavaju ručni rad i greške. Takođe će imati direktnu vezu sa državnim portalom za predavanje e-faktura (SEF) Brzo i lako napravite i predajte svoje e-račune.

 

Mobilan – radi globalno, možete ga koristiti i putem mobilnog telefona, gde možete videti da li postoje neki primljeni računi iz servisa.

 

Garancija – u skladu sa zakonom, bez kupovine i ugradnje, nadogradnje su uključene u mesečnu pretplatu.

Pogledajte besplatnu prezentaciju

Uz svaki Minimax paket dočekujete
Zakon o elektronskim fakturama spremni!

 • Izdati računi

  7 €

  6 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • mesečno 500 izlaznih računa, od 501. po računu 0,02
  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje različite dokumentacije e-mailom
  • Slanje eFaktura na SEF
  • eFiskalizacija računa – isključivo za online prodaju
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Mobilna aplikacija
  • Besplatna pisana podrška
  • Pisana i video uputstva za rad

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  1 EUR po korisniku
 • Mikro poslovanje

  13 €

  12 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • mesečno 500 izlaznih računa, od 501. po računu 0,02
  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje različite dokumentacije e-mailom
  • Slanje eFaktura na SEF
  • eFiskalizacija računa- isključivo za online prodaju
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Mobilna aplikacija
  • Besplatna pisana podrška
  • Pisana i video uputstva za rad

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  5 EUR po korisniku
 • Mini poslovanje

  18 €

  17 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • mesečno 500 izlaznih računa, od 501. po računu 0,02
  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje različite dokumentacije e-mailom
  • Slanje eFaktura na SEF
  • eFiskalizacija računa- isključivo za online prodaju
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Blagajničko poslovanje
  • Osnovna sredstva
  • Radni nalozi 
  • Izdate narudžbine
  • Mobilna aplikacija
  • Besplatna pisana podrška
  • Pisana i video uputstva za rad

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  5 EUR po korisniku
 • Maksi poslovanje

  25 €

  23 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • mesečno 500 izlaznih računa, od 501. po računu 0,02
  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • KPO
  • Slanje različite dokumentacije e-mailom
  • Slanje eFaktura na SEF
  • eFiskalizacija računa- isključivo za online prodaju
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Blagajničko poslovanje
  • Osnovna sredstva
  • Radni nalozi 
  • Izdate narudžbine
  • Plate, doprinosi, 50 obračuna, od 51. po obračunu 0,2€
  • drugi lični prihodi
  • Robno materijalno poslovanje (po prosečnim nabavnim vrednostima i po prodajnim vrednostima sa PDV-om)
  • Mobilna aplikacija
  • Besplatna pisana podrška
  • Pisana i video uputstva za rad

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  5 EUR po korisniku

Cene su bez PDV-a i važe za mesečni period.

Minimax možete da povežete sa drugim programima - pročitajte više.

Sami vodite računovodstvo?

 

Paketi Računovodstva omogućavaju Vam da u istom programu osim poslovanja vodite i računovodstvo. 

Minimax za računovodstvo