Poslednjim izmenama propisa, uvedena je obaveza poverilaca da elektronske fakture i druge zahteve za isplate u elektronskom obliku dužniku dostavljaju kroz sistem elektronske fakture koje uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija. U skladu sa ovim izmenama donet je i Pravilnik o načinu i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, formatu elektronskih faktura, kao i o načinu i postupku prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura. Minimax program omogućava jednostavno slanje i primanje elektronskih faktura preko servisa Moj eRačun.

Šta je sistem elektronskih faktura?

Sistem elektronskih faktura uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, a on predstavlja bazu podataka u kojoj se registruju elektronske fakture i preko kojeg se od strane poverilaca dostavljaju dužnicima elektronske fakture. Pristup ovom sistemu imaju i poverioci i dužnici. Pročitajte više u Blogu.
Izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza koje se odnose na elektronske fakture.

 

Šta predstavlja elektronska faktura?

Elektronska faktura je u smislu ovog Zakona faktura, privremena i okončana situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu kojim se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, sastavljena kao elektronski zapis, koja treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica ovlašćenog za izdavanje te fakture, odnosno u skladu sa Zakonom. 

Slanje e-računa u Minimax programu

Na snimku smo objasnili kako na veoma jednostavan način možete da pošaljete elektronsku fakturu Vašem klijentu preko savremenih programa, ali i kako možete da primite elektronsku fakturu u Vaš poslovno-računovodstveni program.

 

 

Prednosti e-Računa

Servis Moj eRačun i Minimax

Servis Moj eRačun i Minimax imaju međusobnu integraciju i moguće je u samo par klikova iz Minimax programa poslati račun preko servisa Moj eRačun.

Izuzetno visoka stopa preuzetih eRačuna

Najveća prednost servisa Moj-eRačun je izuzetno visoka stopa preuzetih eRačuna koja iznosi čak 98%.

Status preporučene

Svaki e-Račun poslat putem servisa Moj-eRačun, ima status preporučene pošiljke. Znate tačno vreme kada je poslati e-Račun preuzet i kada počinje teći valuta plaćanja.

Primanje eRačuna u računovodstveni program

Šta kažete da sve svoje račune proknjižite sa nekoliko klikova mišem bez i jedne greške?
Slanjem eRačuna ostvarujete izuzetan benefit, primanje eRačuna predstavlja prvi korak prema stvaranju modernog, brzog, i konkuretnog preduzeća.

Zakonska regulativa

e-Račun servisa Moj-eRačun overen je aplikativnim sretifikatom i vremenskim žigom, što ga čini pravosnažnim prema Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i Zakonu o računovodstvu.

Intuitivni interfejs

Putem intuitivnog interfejsa pratite statuse svojih računa (poslati, dostavljeni, nedostavljeni) i jednostvno ih pretražujte. Zaglavlje je prilagođeno kako za korisnike sa osnovnim informatičkim znanjem tako i za napredne korisnike.

Najomiljeniji online
poslovno – knjigovodstveni
program Minimax.

 

 

 

Automatizovan – mnogi automatizmi sprečavaju ručni rad i greške. Takođe ima direktnu vezu sa servisom Moj eRačun i lako osvežava sve račune.

Mobilni – radi globalno, možete ga koristiti i putem mobilnog telefona, gde možete videti da li postoje neki primljeni računi iz servisa Moj eRačun.

Garancija – u skladu sa zakonom, bez kupovine i ugradnje, nadogradnje su uključene u mesečnu pretplatu.

Pogledajte besplatnu prezentaciju