Meni Zatvori

API za programere

Minimax API je RESTful web servis koji vam omogućava da se povežete sa spoljnim aplikacijama za različite potrebe korišćenja.

 
Online prodavnice

Online prodavnice

Usklađenost stranaka, proizvoda, naloga, faktura i inventara sa knjigovodstvom.

Fiskalizacija

Fiskalizacija

Povežite se preko naših partnera sa POS rešenjima.

Maloprodajni programi

Maloprodajni programi

Automatski prenos podataka o prodaji za knjigovodstvo, evidenciju PDV-a.

Namenski programi

Namenski programi

Prenos podataka iz različitih programa (rezervacije, porudžbine...) u knjigovodstvo.

Dokumentacija za API

Minimax API je RESTful web servis koji vam omogućava da se povežete sa spoljnim aplikacijama za različite potrebe korišćenja. Omogućava vam da koristite određene funkcije koje su ugrađene u Minimax.

Minimax API je RESTful web servis koji vam omogućava da se povežete sa spoljnim aplikacijama za različite potrebe korišćenja. Omogućava vam da koristite određene funkcije koje su ugrađene u Minimax.

Testiranje Minimax API

Nudimo besplatni pristup do API-ja i do dokumentacije za integraciju vašeg rešenja.