Zakon o zaštiti ličnosti u poslovnom svetu

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Najvažniji i najopsežniji zadatak je da popišete spiskove (evidencije) radnji obrade podataka o ličnosti, koji nastaju u firmi i uredite ugovorne odnose Ugovorom o obradi podataka o ličnosti.

 

Priručnik napravio Saop u saradnji sa advokatskom kancelarijom Filipović i advokatskom kancelarijom Vojvodić

 

Sadržaj e-priručnika

  • Šta su zapravo podaci o ličnosti
  • Šta je pristanak
  • Primeri evidencija koje možete skupljati
  • Pripremite Ugovore