Za preporuku programa Minimax prijateljima ili partnerima dobijate prve godine 20% provizije, druge godine 10% a od treće godine na dalje po 5% provizije za novog korisnika Minimaxa.

Preporuku dobijate ako  stranku preporučite pre nego što nas ona kontaktira zbog programa. Takođe, proviziju dobijate ako nas stranka obavesti da je dobila preporuku od vas ili da ste je uputili na neki od naših besplatnih prezentacija programa. 

Provizija se obračunava dva puta godišnje (januar i jul mesec) za prethodnih 6 meseci. Provizija se ne obračunava ako je preporučeni korisnik prestao sa korišćenjem Minimaxa.

  

Unesite podatke za proviziju