Meni Zatvori

Pregled poslovanja grafikonima

Jednostavno i transparentno pratite svoje poslovanje na grafikonima. Preduzetnik vidi najprodavanije artikle, najveće kupce, najveće dužnike... A knjigovođa ima nadzor nad organizacijama (njihovim klijentima) i zadacima. Grafikoni su podesivi.

Grafikoni za preduzetnike

Na početnom grafikonu kompanije vidi se pregled stanja plaćanja izdatih i primljenih faktura, najprodavanijih artikala i pregled najvećih dužnika i poverilaca.

Možemo prikazati i druge stavke na osnovu podataka iz knjigovodstva.

 

Primeri pregleda:

 

 • Poređenje prihoda i rashoda za tekuću i prethodnu godinu
 • Otvorene stavke (kupci)
 • Otvorene stavke (dobavljači)
 • Promet po kupcima (rangiranje najvećih)
 • Promet po dobavljačima (rangiranje najvećih)
 • Troškovi po vrsti (materijal, usluge, amortizacija, troškovi rada...)
 • Pregled za svaki projekat: prihodi, troškovi i razlika
 • Pregled dobiti

Na početnom grafikonu kompanije vidi se pregled stanja plaćanja izdatih i primljenih faktura, najprodavanijih artikala i pregled najvećih dužnika i poverilaca.

Možemo prikazati i druge stavke na osnovu podataka iz knjigovodstva.

 

Primeri pregleda:

 

 • Poređenje prihoda i rashoda za tekuću i prethodnu godinu
 • Otvorene stavke (kupci)
 • Otvorene stavke (dobavljači)
 • Promet po kupcima (rangiranje najvećih)
 • Promet po dobavljačima (rangiranje najvećih)
 • Troškovi po vrsti (materijal, usluge, amortizacija, troškovi rada...)
 • Pregled za svaki projekat: prihodi, troškovi i razlika
 • Pregled dobiti

Grafikoni za knjigovođe

Knjigovođa ima pregled nad organizacijama (njihovim klijentima) i zadacima.

Knjigovođa ima pregled nad organizacijama (njihovim klijentima) i zadacima.