Zakon o arhivskoj građi

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

 

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti odnosi se na pravna lica, bez obzira na to da li ona pripadaju javnom ili privatnom sektoru. Novi Zakon svojom primenom unosi mnoge novine u praksi, ali i znatno pooštravanje kaznenih odredbi.   

Šta ćete pronaći u priručniku?

  • Šta je predmet Zakona?
  • Šta sve utiče na izradu Liste kategorija?
  • Šta su zaduženja Arhivara?
  • Koje su kaznene odredbe za pravna lica?