Meni Zatvori

Bolovanje i sve što treba da znate – bilo da ste poslodavac ili zaposleni

 • 22.02.2023.

Privremena sprečenost za rad, odnosno bolovanje, jedna je od čestih situacija koju bi poslodavci do tančina trebalo da poznaju. Ovo je posebno značajno za sve koji su tek zasnovali biznis, te bi još na početku trebalo da obrate pažnju na delove onih zakona koji regulišu pravo poslodavca i zaposlenog u slučaju privremene sprečenosti za rad, posebno dužine trajanja i visine isplate tokom takve vrste odsustva.

Zakoni koji detaljno regulišu privremenu sprečenost za rad jesu Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o radu, a poslodavac svakako treba da bude upućen i sa Pravilnikom o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite koji obezbeđuje veću zaštitu podataka o ličnosti, odnosno zaposlenog koji je na bolovanju. O svojim pravima pri odlasku na bolovanje svakako treba da budu upoznati i zaposleni.

U ovom tekstu posebno ćemo se pozabaviti dvema stavkama koje između ostalog definišu privremenu sprečenost za rad a koje se tiču: 1) privatnosti zaposlenog i 2) visine naknade za isplatu u slučajevima bolovanja.

Da li poslodavac ima pravo da zna zbog koje bolesti zaposleni privremeno sprečen za rad?

Pravilnikom o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite donetom 2021. godine, regulisan je, između ostalog, izgled obrasca/izveštaja koji lekar izdaje pacijentima a koji predstavlja dokaz poslodavcu o privremenoj sprečenosti za rad zaposlenog.

Prema ovom pravilniku, takav izveštaj ne sme da sadrži razloge privremene sprečenosti za rad odnosno bolovanja (šifru bolesti). Dakle, niko osim lekara ne može da zna dijagnozu pacijenta. Lekar ima pravo i upisuje isključivo zakonski razlog, bez preciziranja o razlogu sprečenosti, odnosno medicinske podatke.

Ukoliko bi lekara u izveštaj uneo razlog odnosno šifru bolesti, s obzirom na to da je šifarnik bolesti javno dostupan, poslodavac bi lako mogao da dobije saznanja o vrsti bolesti zaposlenog a te informacije se smatraju poverljivim i prevelikim zadiranjem u privatnost zaposlenog. Vrsta bolesti je informacija koja poslodavcu nije neophodna u postupku obračuna naknade zarade, te mu stoga nije potrebna.

U zakonske razloge, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, članu 73, koji se smeju navesti u izveštaju, spadaju:

Privremena sprečenost za rad:

 1. usled bolesti ili povrede van rada;
 2. usled profesionalne bolesti ili povrede na radu;
 3. zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće;
 4. zbog propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini;
 5. zbog nege bolesnog, odnosno povređenog člana uže porodice, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom;
 6. zbog dobrovoljnog davanja organa, ćelija i tkiva, izuzev dobrovoljnog davanja krvi;
 7. u slučaju kada je određen za pratioca bolesnog osiguranog lica upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, odnosno dok boravi kao pratilac u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa propisom kojim se uređuje način i uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 

Dakle, podaci o zdravstvenom stanju osiguranika spadaju u posebno osetljive i naročito zaštićene podatke o ličnosti i izveštajem lekara se ne preciziraju, odnosno, osim razloga se ne navodi konkretno koja je bolest ili komplikacija u pitanju.

Postoji izuzetak kada je zaposleni dužan da kaže poslodavcu od čega boluje i to su one situacije u kojima bi zdravstveno stanje zaposlenog moglo da predstavlja opasnost za zdravlje drugih lica. Davanje informacije zaposlenog tada može da utiče na bezbednost i zdravlje ostalih zaposlenih.

Visina naknade zarade u vreme bolovanja

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, i to:

 1. najmanje u visini 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, koja ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene zakonom, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, ako zakonom nije drugačije određeno;
 2. u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, koja ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene zakonom, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ako zakonom nije drukčije određeno.

Ovde se može napomenuti, da ako osiguranik nije ostvario zaradu u 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za mesece u kojima je radio, a za mesece za koje nije ostvario zaradu, osnov čini zagarantovana minimalna zarada.

U kojim slučajevima se isplaćuje 65% od osnova naknade zarade za bolovanje?

 • usled bolesti ili povrede van rada;
 • zbog propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini;
 • zbog nege bolesnog, odnosno povređenog člana uže porodice, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom;
 • u slučaju kada je određen za pratioca bolesnog osiguranog lica upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, odnosno dok boravi kao pratilac u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

U kojim slučajevima se isplaćuje 100% od osnova naknade zarade za bolovanje, odnosno puna plata?

 • profesionalne bolesti ili povrede na radu;
 • zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće;
 • dobrovoljnog davanja organa, ćelija i tkiva, izuzev dobrovoljnog davanja krvi
 • u slučaju nege obolelog, odnosno povređenog člana uže porodice mlađeg od sedam godina života ili člana uže porodice starijeg od sedam godina života koji je teško telesno ili duševno ometen u razvoju.

Važno je znati i sledeće:

 • celokupan iznos bolovanja zbog povrede na radu ide na teret poslodavca;
 • u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, za prvih 30 dana isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, a počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje se takođe u iznosu od 100% iz sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pored fokusa na dve važne stavke u vezi bolovanja koje smo odabrali, posebno se – i kao poslodavac i kao zaposleni, treba informisati o zloupotrebi prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad odnosno bolovanja, što može dovesti do prestanka radnog odnosa. Ovu temu obrađivaćemo u nekom od narednih tekstova.

Takođe, treba napomenuti da bi evidencija privremene sprečenosti za rad u budućnosti mogla da uđe u proces digitalizacije, kako se to već primenjuje u nekim zemljama u okruženju, gde se informacije o bolovanju preuzimaju sa državnih portala.

 

 

Seyfor d.o.o. pripremio ovaj dokument samo kao vodič 
za razumevanje sadržaja, a ne kao glavni izvor informacija 
namenjen donošenju konačnih poslovnih odluka ili tumačenju Zakona.

Sličan sadržaj

Besplatni priručnici, snimci, webinari i blogovi o poslovnim i zakonskim novinama koje pripremaju stručnjaci iz različitih oblasti.