Meni Zatvori

Fiskalizacija

Minimax ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa) služi za unos i izdavanje računa i predračuna u skladu sa Tehničkim vodičem Poreske uprave. On je softverski ESIR u formi web aplikacije, koja se preko interneta povezuje sa softverskim virtuelnim PFR-om Poreske uprave.