Meni Zatvori

Nalog za službeno putovanje

Naloge za službena putovanja možete popuniti, odštampati, obračunati i knjižiti. Nalozi se čuvaju u Minimax sistemu. 

 
Jednostavna izrada naloga

Jednostavna izrada naloga

Pripremite prvi nalog veoma lako i naredni će vam Minimax sam predložiti. 

O kilometraži i dnevnicama

O kilometraži i dnevnicama

Kilometraža i dnevnice su već unete, vi samo dodajte ostale napravljene troškove. 

Obračun troškova i knjiženje

Obračun troškova i knjiženje

Nakon povratka sa puta unose se troškovi i program će predložiti obračun i knjiženje.

Kome su namenjeni nalozi za službeni put?

Naknada za službeni put je često neoporeziva te ih poreski inspektori rado proveravaju. U slučaju nepravilnosti unosa ili samog službenog puta propisane su kaznene odredbe.

Preporuka je biti ažuran i naravno realan u dokumentaciji koja prati službeni put. Minimax osigurava da podatke možete uneti sa bilo kog mesta, a ako ste povezani sa knjigovođom samim tim ste i njemu iste dostavili.

Besplatan priručnik: Službeni put: Zbirka neobično-običnih primera

 

Naknada za službeni put je često neoporeziva te ih poreski inspektori rado proveravaju. U slučaju nepravilnosti unosa ili samog službenog puta propisane su kaznene odredbe.

Preporuka je biti ažuran i naravno realan u dokumentaciji koja prati službeni put. Minimax osigurava da podatke možete uneti sa bilo kog mesta, a ako ste povezani sa knjigovođom samim tim ste i njemu iste dostavili.

Besplatan priručnik: Službeni put: Zbirka neobično-običnih primera

 

Izrada putnih naloga je neverovatno laka

Pri prvom unosu unesite zakonski obavezne podatke a svaki naredni put Minimax unose predlaže sam. Program vam takođe predlaže i rutu na karti (Google Maps) te izračunava i kilometražu.

Po povratku sa službenog puta, zaposleni je u obavezi da dostavi priloge koji se dodaju i time se obračuna dovršava. 

Pri prvom unosu unesite zakonski obavezne podatke a svaki naredni put Minimax unose predlaže sam. Program vam takođe predlaže i rutu na karti (Google Maps) te izračunava i kilometražu.

Po povratku sa službenog puta, zaposleni je u obavezi da dostavi priloge koji se dodaju i time se obračuna dovršava. 

Svrha je olakšati komunikaciju sa knjigovođom

Zbog sve većeg broja zakonskih izmena, dodatnih obaveza koje pogađaju obe strane, i preduzetnike i knjigovođe, dolazi do preopterećenosti. Minimax preuzima na sebe mnoge poslove i rutinski ih obavlja kako biste se vi mogli fokusirati na svoj deo obaveza.

Konkretno: Program automatski obračunava kilometražu, dnevnice za sve države sveta, pravi naloge za knjiženje, priprema potrebne obrasce, nalog za plaćanje koji se šalje direktno u eBanking…

 

Zbog sve većeg broja zakonskih izmena, dodatnih obaveza koje pogađaju obe strane, i preduzetnike i knjigovođe, dolazi do preopterećenosti. Minimax preuzima na sebe mnoge poslove i rutinski ih obavlja kako biste se vi mogli fokusirati na svoj deo obaveza.

Konkretno: Program automatski obračunava kilometražu, dnevnice za sve države sveta, pravi naloge za knjiženje, priprema potrebne obrasce, nalog za plaćanje koji se šalje direktno u eBanking…

 

Probajte besplatno, bez obaveze 

Jednostavna registracija u Minimax demo verziju, 30 dana korišćenja bez obaveze.
Isprobajte i uverite se u brojne mogućnosti programa.