Meni Zatvori

Obračun PDV

Kako da obračunate PDV? Kako da se ispravno popuni POPDV u programu Minimax? Gde mogu da se štampaju opšte evidencije? Zavirite i pročitajte sve što Vam je bitno za obračun PDV-a kako biste ga uradili bez greške.

U modulu Obračun PDV možemo obračunavati i ispisati obrasce vezane za mesečni ili tromesečni obračun PDV-a.

U ovom modulu možemo redovno proveravati da li je stanje obaveza i potraživanja PDV-a u skladu sa nalozima za knjiženje.

Kada potvrdimo obračun, program će napraviti:

  • obrazac obračuna PDV (PPPDV)
  • knjige PDV (KIR i KPR - samo do 1.7.2018.)
  • nalog za knjiženje u Dvojnom knjigovodstvu
  • nalog za plaćanje - u slučaju obaveze za plaćanje PDVa