Meni Zatvori

Zalihe

Otvorite modul zaliha, način unosa početnog stanja, prijema i izdavanja sa skladišta, proizvodnju kroz zalihe.

Osnovne mogućnosti rada u zalihama koje se vode po prosečnoj nabavnoj vrednosti

Otvorite modul zaliha, način unosa početnog stanja, prijema i izdavanja sa skladišta, proizvodnju kroz zalihe… Biće Vam detaljno objašnjen način kreiranja kalkulacije, KEP knjige i mnoge druge stavke vezane zalihe. Ako imate i veleprodaju i maloprodaju, naći ćete način kako da ih povežete i radite prenose. U Minimax-u imate opciju kopiranja više izdavanja u jedan izdati račun.

 • Rad u zalihama veleprodaje - objašnjenje kompletnog postupka
 • Početak rada sa zalihama
 • Uvoz početnog stanja zaliha iz Excel dokumenta
 • Uvoz u promet zaliha preko excel dokumenta
 • Unos početnog stanja zaliha
 • Unos prijema
 • Unos novog izdavanja
 • Kalkulacija prodajne cene na prijemu
 • Inventar zaliha
 • KEP knjiga u zalihama koje se vode po prosečnoj nabavnoj vrednosti
 • Kartica artikla u zalihama
 • Masovne obrade u zalihama
 • Prekid obrade zaliha
 • Prenos među skladištima
 • Masovna promena skladišta na prometima zaliha
 • Stanje zaliha - lager
 • Slanje kalkulacije na e-mail

Osnovne mogućnosti rada u zalihama koje se vode po prodajnim vrednostima sa PDV-om

Zalihe koje se vode po prodajnoj vrednosti sa PDV-om (maloprodajna vrednost), kreiranje skladišta, kalkulacije, nivelacije (promene cena), prodaja...

 • Uvoz početnog stanja zaliha iz Excel dokumenta
 • Uvoz u promet zaliha preko excel dokumenta
 • Prelazak u novu godinu u skladištu
 • Prijem u skladište koje se vodi po prodajnoj vrednosti sa PDV-om od ino dobavljača
 • Prijem na zalihe skladište MP i zalihe materijala (ili VP) u istom računu
 • Zavisni troškovi koji povećavaju vrednost zaliha
 • Štampanje KEP knjige za skladište koje se vodi po prodajnoj vrednosti sa PDV-om
 • Promena cene u količinskom maloprodajnom skladištu
 • Kartica artikla
 • Definisanje prodajnih cena na maloprodajnom skladištu
 • Masovna promena skladišta na prometima zaliha
 • Stanje zaliha - lager
 • Slanje kalkulacije na e-mail
 • Pregled i štampa zaliha prema stopi PDVa