Meni Zatvori

Zašto je finansijska pismenost važna za preduzetnike

 • 08.09.2022.

U poslednje vreme, a posebno u uslovima krize, cene rastu i pojačana je „borba” sa kontrolom troškova. Finansijska pismenost sve više dobija medijski prostor, a sve više građana i preduzetnika je zainteresovano za nju. Preduzetnici i menadžeri moraju biti svesni da im adekvatan stepen finansijske pismenosti donosi prednost u poslovanju, ali i omogućava donošenje odgovornih poslovnih odluka.

Ali da li znate šta je tačno finansijska pismenost? Koliko su finansijski pismeni građani i preduzetnici u Srbiji? U nastavku članka možete saznati više o tome zašto je potrebno da preduzetnici ozbiljno shvate finansijsku pismenost i koje prednosti im ona može doneti u vođenju preduzeća.

Istraživanje finansijske pismenosti

Istraživanja su pokazala da se preduzetnici i menadžeri u Srbiji, ali i u ostatku sveta, ne kotiraju najbolje po finansijskoj pismenosti.

U SAD čak 62% menadžera ne razume osnovne finansijske pojmove koji su neophodni za komunikaciju unutar organizacije. To bi značilo da nisu u stanju da tumače računovodstvene i druge poslovne podatke, koji služe kao osnova za donošenje poslovnih odluka.

U Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj čak 85% menadžera ne razume osnovne ekonomske pojmove.

Šta je finansijska pismenost?

Definicija finansijske pismenosti: to je kombinacija informacija, znanja, veština, stavova i ponašanja neophodnih za donošenje ispravnih finansijskih odluka za ostvarivanje individualnog blagostanja. Jednostavno rečeno, to je osnovno finansijsko znanje koje nam je potrebno da bismo funkcionisali u današnjem okruženju.

Finansijska pismenost je kombinacija znanja, veština, stavova i ponašanja koja su neophodna za donošenje ispravnih finansijskih odluka i za finansijsko blagostanje svakog pojedinca, a time i društva.

Upravljanje ličnim finansijama je danas sve zahtevnije. Bez obzira da li se radi o ispunjavanju tekućih potreba i obaveza, štednji ili ulaganju u cilju sticanja profita, korišćenju finansijskog proizvoda, usluge ili nekog načina akumulacije sredstava za određenu namenu, posedovanje znanja i veština upravljanja finansijama je veliki značaj za svakog pojedinca.

Svako od nas svakodnevno donosi niz odluka vezanih za upravljanje finansijama, a da o tim odlukama nije ni razmišljao u kontekstu finansijske pismenosti. Neke od ovih odluka ne moraju nužno imati poseban uticaj na nas (npr. određivanje budžeta za uobičajenu dnevnu kupovinu namirnica manje vrednosti). Uporedno, neki sa sobom nose obaveze koje mogu značajno i dugoročno da definišu kvalitet naših života (npr. dugoročni krediti, određivanje penzijskih fondova ili ugovori o životnom osiguranju).

Preduzetnici i finansijska pismenost

Finansijska pismenost preduzetnika je kombinacija znanja, ponašanja i stavova neophodnih za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Svrha finansijske pismenosti je da poslujete sa manje stresa i rizika, kako biste se mogli razvijati i rasti na tržištu onako kako želite, a ne onako kako morate.

Za preduzetnike, finansijska pismenost se odnosi na:

 • poznavanje finansijskih usluga na tržištu,
 • savladavanje računovodstvenih i poreskih zakona i drugih propisa,
 • adekvatno razumevanje ključnih finansijskih izveštaja,
 • poznavanje ključnih računovodstvenih koncepata,
 • razumevanje razlike između toka novca i profita,
 • razumevanje kako da bolje upravljate svojim dužnicima i poveriocima,
 • poznavanje praćenja prihoda i rashoda tokom cele godine,
 • metode za uštedu vremena na administrativnim zadacima koji se mogu automatizovati,
 • razumevanje drugih podataka i informacija koje treba prikupiti (npr. konverzija duga i sl.).

Ne postoji jedinstvena definicija finansijske pismenosti, ali ovaj pojam možemo tumačiti kao osnovno znanje o upravljanju finansijama i poznavanje finansijskih usluga na tržištu. Finansijski pismena osoba može efikasnije da donosi odluke o ličnim, porodičnim i poslovnim finansijama, kao i finansijskim proizvodima i uslugama koje vode ka stabilnijem i prosperitetnijem životu.

Značaj adekvatne finansijske pismenosti kod preduzetnika

U poslovnom svetu opšte je poznato da se svaki poslovni događaj izazvan namernim ili nenamernim radnjama evidentira u poslovnim knjigama. Svaki poslovni događaj ima pozitivan ili negativan uticaj na poslovanje. Upravo zbog toga preduzetnici i menadžeri poslovnih sistema moraju da poznaju računovodstvene i finansijske koncepte, kao i njihov uticaj na poslovanje kako bi donosili optimalne poslovne odluke.

Naravno, nije neophodno da preduzetnici budu finansijski i računovodstveni stručnjaci i da poznaju računovodstvene tehnike, ali je neophodno da poznaju finansijske efekte svojih poslovnih odluka. Nažalost, mnogi preduzetnici i dalje smatraju računovodstveno – finansijsku službu (odeljenje) zakonskom obavezom, a ne neophodnim sistemom na osnovu kojeg se donose dugoročne odluke i planovi poslovanja, kao i praćenje njihovog izvršenja od strane odgovornog menadžmenta.

Preduzetnici moraju biti svesni da im finansijska pismenost daje prednost u poslovanju i omogućava im donošenje kvalitetnih i odgovornih poslovnih odluka i dugoročnog strateškog planiranja.

Da bi preduzeće uspešno poslovalo, od preduzetnika se zahteva da budu finansijski kompetentni za čitanje finansijskih izveštaja poslovanja. Danas su imperativ i od velikog značaja, ne samo za kompaniju, već i za državu i finansijske institucije. Preduzetnik koji je finansijski pismen je u stanju da donosi odluke koje će maksimizirati profit kompanije upravo dobrim finansijskim izborima.

Test finansijske pismenosti

Važnost finansijske pismenosti za menadžere i vlasnike preduzeća ne može se preceniti. Odgovorni ste prema sebi, svom timu, kupcima i dobavljačima za svoje obrazovanje o poslovnoj finansijskoj pismenosti. Kada zaista razumete finansijsku stranu svog poslovanja, lakše je donositi zdrave, informisane odluke i voditi profitabilniji posao.

Za jednostavan test koliko ste finansijski pismeni kao preduzetnik, možete sebi postaviti sledeća pitanja:

 • Da li razumem razlike između prihoda, rashoda, rashoda i primanja?
 • Da li razumem finansijske pokazatelje poslovanja?
 • Da li sam upoznat sa finansijskim mehanizmima?
 • Da li donosim odluke na osnovu potpunog razumevanja finansijskih izveštaja?
 • Da li poznajem tržište finansijskih usluga?
 • Da li razumem tok gotovine i kako se on prati?

Većina ljudi počinje da razvija sopstveni biznis jer imaju određenu ideju ili su zaista dobri u nečemu. 

Obično žele slobodu koju donosi rad za sebe i izgradnja sopstvene kompanije. Međutim, usput često zaglave u svakodnevnom poslu i nemaju vremena za svoje finansijsko obrazovanje. Nađite vremena za edukaciju i osigurajte svoju prednost u poslovanju i dugoročan uspeh na tržištu.

Sličan sadržaj

Besplatni priručnici, snimci, webinari i blogovi o poslovnim i zakonskim novinama koje pripremaju stručnjaci iz različitih oblasti.