Upoznajte nove subvencije i obračune zarada uz Milenu Rančić

BESPLATAN VIDEO

 

Poštovani,  

 

Godina 2022. sa sobom donosi i izmene vezane za obračun zarada. Saznajte kako ove izmene, produžetak postojećih i nove subvencije utiču na obračun zarade na ovom snimku

 

Predavačica je sjajna Milena Rančić.