Meni Zatvori

Koja je razlika između bruto i neto plate?

  • 12.05.2022.

Odgovor na ovo pitanje je od suštinskog značaja bilo da ste u potrazi za poslom ili ste u potrazi za novim radnicima. 

Odluku o novom zapošljavanju ne treba donositi olako. Naravno, ne treba je vezivati ni za projekcije poslovanja koje vam ne daju garanciju da ćete biti odgovoran poslodavac. To se pre sveg odnosi na redovnu isplatu mesečnih zarada svojim zaposlenima. Dakle, mogli bismo da kažemo ovako: budite iskreni prema sopstvenim potencijalima, budite realni i dosledni sadašnjim poslovnim potrebama i razmišljajte strateški o budućnosti. Veliku pozornost usmerite ka spoljnim faktorima na koje ne možete da utičete a u čijem ambijentu vaš biznis i dalje mora da postoji. Tu uzmite u obzir celokupnu poslovnu klimu – kretanje na tržištu, stopu inflacije, uticaj jačih ili stranih kompanija koje posluju pod drugačijim uslovima i drugo.

Ukoliko ste sve navedeno uzeli u obzir, predstoji vam odluka o zapošljavanju novih ljudi u timu, te obavezno pređite i na sagledavanje ukupnih troškova koje ćete imati prema svakom novom zaposlenom. Zaposleni ili oni koji traže posao su uvek fokusirani na neto platu. Poslodavac, sa druge strane, mora da obrati pažnju na bruto platu. Tu ponekad nije isključeno da poslodavci u računanju ukupne, bruto plate, naprave pogrešnu računicu ukoliko zanemare neke od svojih obaveznih troškova. Pogrešna procena može ozbiljno da poremeti budžetski plan, da kasnije utiče na ostvarivanje profita, na mogućnost novog investiranja, mogućnost redovne isplate obaveza prema Poreskoj upravi, kao i redovne isplate zarada zaposlenima te niz drugih problema koji mogu postati lavirint bez izlaza. 

ŠTA JE NETO, A ŠTA BRUTO PLATA?

Iznos zarade zaposlenog, zbog Zakona o radu, poslodavac u Ugovoru mora da unese u bruto iznosu. Da li je svim zaposlenima jasno prilikom potpisivanja o čemu je reč? Da li dolazi do nesporazuma? Kako se računa bruto plata a kako neto?

Pre nego što se posvetimo izračunavanju razlike između neto i bruto plate, definisaćemo ono što se podrazumeva pod „neto“ delom. Neto plata je onaj iznos koji se isplaćuje radniku na tekući račun. Neto plata predstavlja zbir: osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećanu zaradu. Osnovna zarada je onaj deo koji bi trebalo da bude jednak za sve zaposlene na istoj poziciji. Deo zarade za radni učinak odnosi se na učinak koji zaposleni svojim radom ostvaruje i na njegovu radnu efikasnost. Pod uvećanom zaradom podrazumevaju se prekovremeni rad, rad u vreme praznika, rad noću i nedeljom, minuli rad (ukupni staž koji radnik ima iza sebe ili samo u ovoj firmi), topli obrok i regres.

Bruto plata ili zarada podrazumeva neto platu na koju se dodaju porezi i doprinosi za penziono, socijalno i invalidsko osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti, kao i porez na dohodak građana koji se plaćaju državi. Najčešće pitanje je: koliko minimalno iznosi taj deo iz ugla poslodavca? Da biste izračunali okvirne minimalne troškove bruto zarade, neophodno je da budete informisani o minimalnoj ceni neto zarade u državi u kojoj poslujete.

Odluku o minimalnoj ceni zarade (takozvani „minimalac“) donosi Vlada Srbije. Trenutno, u januaru 2023, minimalna cena rada iznosi 230,00 dinara (neto) po radnom času i taj iznos će važiti do kraja godine. U skladu sa propisanim brojem mogućih radnih sati i radnih dana u mesecu, trenutna najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 35.025 dinar. Do kraja 2023. godine osnovicu poreza na zarade čini bruto zarada umanjena za neoporezivi iznos od 21.712 dinara. Ovo je ujedno i prvi podatak koji kao poslodavac koji planira zapošljavanje novih radnika, mora da unese na početku kalkulacije o obavezama.

Ovde govorimo o minimalnoj zaradi, ali ne zaboravite da u ukupnu zaradu budućeg zaposlenog ukalkulišete troškove prevoza u visini cene karte za prevoz u javnom saobraćaju ili naknadu za korišćenje sopstvenog vozila u poslovne svrhe, a ukoliko specifičnost posla to zahteva, dnevnice i troškove smeštaja i prevoza za službeni put, smeštaj i hranu za rad i boravak na terenu.

Da biste na sve navedeno dobili tačan iznos bruto zarade, možete da potražite pomoć knjigovođe. Međutim, ukoliko želite da dobijete okvirni podatak o visini mesečne bruto zarade odnosno ukupnih troškova po zaposlenom preuzmite kalkulator na dugme ispod I jednostavno imajte uvid u bruto-neto odnos i preračun. 

NAJLAKŠI I NAJPRECIZNIJI MINIMAX NAČIN IZRAČUNAVANJA VISINE BRUTO ZARADE 

Efikasno poslovanje između ostalog podrazumeva i korišćenje digitalnih rešenja koja donose brojne prednosti. Zahvaljujući pametnim softverima, nećete biti u situaciji da zatražite gore navedenu pomoć knjigovođe, već ćete iz kancelarije, sa svog računara ili čak mobilnog telefona, u samo dva koraka moći da izračunate visinu mesečne zarade.  

Jedno od takvih rešenja je program Minimax, namenjen firmama do 200 zaposlenih. Iz godine u godinu Minimax beleži porast broja korisnika upravo zahvaljujući svojoj kompletnosti ali na drugoj strani – jednostavnosti u korišćenju. Ovaj poslovni program omogućava obračun plate i drugih ličnih prihoda. Osim toga, nudi i druge benefite – Minimax priprema zakonski obaveznu dokumentaciju za izveštavanje o svim vrstama isplata zarada, omogućava jednostavnije plaćanje obaveza prema drugima kao i predavanje dokumenata na portal Poreske uprave. Detaljnijim upoznavanjem sa ovim programom shvatićete da je ono što će vam uvek biti potrebno prilikom zapošljavanja novih radnika – izračunavanje iznosa (bruto) zarade, biti samo mali uvod u niz drugih pogodnosti za brzo i bezbedno poslovanje. Preko 35.000 korisnika Minimaxa povećalo je produktivnost rada i ostvarilo veliku uštedu smanjenjem troškova poslovanja. Program je koncipiran tako da u isto vreme skraćuje brojne komplikovane i duge procedure i izračunavanja, što ne utiče na pouzdanost i tačnost dobijenih podataka. Naprotiv, Minimax obiluje brojnim jednostavnim rešenjima i detaljnim instrukcijama koje su uvek na raspolaganju. 

Ukoliko pronalazite potrebu za ovakvim pouzdanim i proverenim „saradnikom“, prvi korak upoznavanja sa Minimaxom je potpuno besplatan. Kompanija SAOP koja je kreirala ovaj jedinstveni program na tržištu, daje vam mogućnost da isprobate besplatnu demo verziju u trajanju od mesec dana. Do toga vas deli samo kratka registracija. 

Minimax vam 24 časa pruža uvid u poslovanje firme – od troškova ka zaposlenima, obračuna plata, zatim pregled ulaznih i izlaznih faktura, otvorenih stavki i platnih naloga, PDV i pristup izveštajima. S obzirom na to da se može koristiti i putem mobilnih telefona, na Minimax možete da računate gde god da krenete. Time se vraćamo na početak priče i još jednom podsećamo na važnost odgovornog poslovanja. U današnje doba informacija je moć pa iskoristite prednosti modernog poslovanja I imajte informacije o svom biznisu 24/7 samo na jedan klik udaljen.  

Sličan sadržaj

Besplatni priručnici, snimci, webinari i blogovi o poslovnim i zakonskim novinama koje pripremaju stručnjaci iz različitih oblasti.