6 razloga za umrežavanje kompanije i knjigovodstvene agencije

kalkulator kompanije

Cilj svake kompanije i biznisa je da korisniku ponudi kvalitetan proizvod ili uslugu, a da nakon toga ostvari profit. Da bi korisničko iskustvo bilo potpuno, neophodno je da proizvod ili usluga bude bude dostavljen na vreme i pod dogovorenim uslovima. U prvim godinama poslovanja dešava se da ovaj uslov nije ispunjen, kako zbog nedostatka iskustva tako i zbog rasipanja pažnje preduzetnika koji sada mora da vodi računa o mnogim stvarima, a ne samo o dostavljanju kvalitetne usluge proizvoda.

Praćenje poslovanja kompanije

Jedna od stresnijih stvari sa kojima sa početnici u poslovanju suočavanju jeste i praćenje poslovanja i ekonomsko – finansijska organizacija (pored svih ostalih organizacija). Ovaj problem preduzetnici uglavnom rešavaju angažovanjem knjigovodstvene agencije i misle da su ga time u potpunosti rešili. Međutim, to nije dovoljno i upravo zato želimo da istaknemo da je veoma važno da pored angažovanja prave knjigovodstvene agencije budete i Vi uključeni u praćenje Vašeg poslovanja.

Povezivanje knjigovođe i preduzetnika, kao i knjigovođe i kompanije omogućavaju nam savremeni softveri, poput našeg Minimax-a.

A koji su to benefiti koje možete da očekujete korišćenjem knjigovodstvenog softvera zajedno sa Vašim knjigođom?

1. Dostupnost podataka

Izuzetno važna stvar u današnje vreme opšte mobilnosti – sa bilo koje lokacije u svakom trenutku možete pristupiti svojim podacima! Čekanje na knjigovođu kako biste saznali koliko imate na računu ili lageru stvar je prošlosti. Korišćenje računovodstvenog softvera vam omogućava da to obavite sami i da u svakom momentu imate obezbeđen nadzor nad poslovanjem Vašeg preduzeća.

2. Preglednost

U 2017. godini, u eri Interneta i inovativnih tehnologija, zaista ne možemo da dozvolimo situaciju u kojoj smo zatrpani brdom papira ili nam se neki papir zagubio i bitni podaci izgubili. Knjigovodstveni softver Minimax u potpunosti pojednostavlje proces vođenja evidencije, svi podaci se nalaze na jednom mestu, veoma su pregledni a verovatnoća gubljenja dokumentacije ili nastanka greške je znatno smanjena. Pored toga, Vi i Vaš knjigovođa možete voditi evidenciju zajedno i imati uvid u svaki segment poslovanja u isto vreme.

3. Praćenje poslovanja

Uz pomoć knjigovodstvenog softvera preduzetnici veoma lako mogu da prate i da planiraju poslovanje preduzeća. Nema razloga da Vi kao preduzetnik ne radite sami jednostavne knjigovodstvene operacije poput izdavanja računa, praćenja stanja na zalihama, kalkulacija. Uloga knjigovodstvene agencije u poslovanju Vaše kompanije je pre svega savetodavna, odnosno knjigovođa treba da Vas usmeri kako da poslujete što efikasnije, uz minimalne troškove i maksimalan učinak, dok je Vaš zadatak da se bavite redovnim poslovanjem preduzeća. Zbog toga nema potrebe da zovete i čekate na knjigovođu svaki put kada treba da izdate novu fakturu ili kada Vam je potreban uvid u stanje na lageru, sve to možete uraditi i sami uz samo par klikova.

4. Istovremeno korišćenje

Kao što smo već pomenuli, Minimax računovodstveni softver zasniva se na Cloud tehnologiji koja omogućava da programu istovremeno može pristupiti i obrađivati podatke više korisnika. Knjigovođe i klijenti partnerski rade na jednoj bazi podataka, svako obrađujući i tumačeći one stavke koje su njemu u tom trenutku bitne. Dakle, ako Vi kao preduzetnik želite da izdate fakturu ili unesete račun, možete to da učinite ne ometajući knjigovođu koji u tom trenutku radi obračun zarada ili obračun PDV-a.

5. Sjajna analitika

Za donošenje zaključaka o uspešnosti poslovanja nije dovoljno bazirati se samo na sintetičkim kontima već je pažnju potrebno usmeriti i na zasebna analitčka konta. Program Minimax poseduje sjajnu analitiku koja svakom korisniku pruža pregršt mogućnosti u odnosu na potrebe. Na osnovu ove analitike veoma lako možete pratiti učinak Vašeg komercijaliste ili možete, na primer, saznati na kom području ste prodali najviše robe u posmatranom mesecu kao i brojne druge stvari.

6. Automatizacija procesa

Stari, dobri, “svemogući” Excel jedan je od najpoznatijih alata za vođenje evidencije. Prednosti ovog programa su brojne i dugi niz godina Excel je bio ultimativni alat koršćen u poslovanju. Međutim automatizacijom procesa i nastankom novih tehnologija, savremeni računovodstveni programi, poput Minimax-a preuzimaju primat u poslovanju preduzeća i knjigovodstvenih agencija. U Excel-u svi podaci se unose ručno i potrebne su izrazite veštine i znanja o tome kako poslovanje fukncioniše kako bi se kreirali kompleksnijij izveštaji. Sa rastom poslovanja raste i obim podataka koje je potrebno evidentirati, pa se u skladu sa tim javlja situacija da se gubi međusobna povezanost i zavisnost podataka, odnosno gubi se jasan uvid u rezultate poslovanja što će za posledicu imati netačne izveštaje. Knjigovodstveni softveri omogućavaju da se podaci unose samo jednom i da se oni prikazuju u različitim izveštajima. Podatke i dokumenta koja se u program unesu on automatski obrađuje i knjiži u glavnu knjigu i porske evidencije, istovremeno kreirajući zakonom propisane izveštaje i obrasce. Ako, na primer, žeilite da saznate koliki je bio promet određenog dana, ne morate da pretražujete svoje baze podataka kako biste pronašli svaku izdatu fakturu, program će automatski “pokupiti” sve fakture koje su tog dana izdate i prikazati ih u formi izveštaja, kojem istovremeno može da pristupi i da ga tumači više korisnika.

Zdravo poslovanje

Kvalitet u poslovanju, u svakom smislu, je esencijalan za napredak u poslovanju, a Vaši korisnici to mogu da osete i prepoznaju. Računovodstveni softveri, poput Minimax-a, zaista su jedna od prednosti vođenja savremenog poslovanja u 21. veku. Umrežavanje sa Vašim knjigovođom značajno će olakšati posao za obe strane, a Vama omogućiti da u svakom trenutku znate šta se dešava sa Vašom firmom i kako ona posluje. Iz mnogobrojnih pozitivnih iskustvana naših korisnika znamo da će to znatno uticati na Vašu sposobnost da pravovremeno odgovorite na sve izazove poslovanja, a samim tim i da pružite maksimalan kvalitet i vrhunsku uslugu Vašim klijentima. Pozivamo Vas da se i sami uverite u prednosti računovodstvenog sofvera Minimax i da zajedno sa Vašim knjigovođom preuzmete besplatnu demo verziju programa.

(Visited 557 times, 1 visits today)