Advokati i izvršitelji u poslovanju

Advokati i izvršitelji u poslovanju

Kada je u pitanju plaćanje poreza i vođenje knjigovodstvenih knjiga, ponekad se stiče nepravedni utisak da su advokati i izvršitelji uvek u povlašćenoj poziciji. Ono što najčešće sve dovodi u zabludu je što se njima srodne delatnosti, poput poreskih savetnika, knjigovođa i revizora, tretiraju drugačije i nemaju iste pogodnosti kakve imaju advokati i izvršitelji. Od 01.01. 2022. godine privilegiju da svoj promet ne evidentiraju preko fiskalnih kasa izgubiće jedan deo preduzetnika koji su se odlučili za paušalni sistem oporezivanja. Advokati nisu jedni od njih, uspeli su da se izbori da nemaju fiskalne kase i ne izdaju fiskalne račune za svoje usluge. 

Advokati, sa ili bez fiskalnog računa?

Od sledeće godine će fiskalni računi, preko elektronskog fiskalnog uređaja (EFU), biti obavezni za mnoge. Advokati i određeni broj delatnosti biće izuzeti od ove obaveze (pogledajte ovde ko sve nije obuhvaćen novim Zakonom). Nova onlajn fiskalizacija obuhvatila je mnoge koji do sada nisu imali ovakvu obavezu – uključujući frizere, kozmetičare, majstore zanatlije, ali i kockarnice i kladionice, kao i ustanove kulture poput muzeja i galerija. Ono što je mnoge iznenadilo je da se advokati, taksisti, veterinari i javni poštanski servis nisu našli u ovoj grupi. Knjigovodstvene i poreske obaveze advokata često su predmet spora, jer veliki broj ljudi smatra da je ova profesija u povlašćenom položaju u odnosu na ostale, međutim da li je tako?

Paušalno plaćanje poreza

Od prošle godine uvedene su brojne novine kada je u pitanju paušalno oporezivanje, jer je ono konačno omogućeno i u elektronskom obliku. Ovo je za mnoge značilo da će sada i sami, unošenjem traženih podataka, moći da izračunaju koliko su dužni za porez na mesečnom nivou. Na ovaj način izbegnuta su kašnjenja poreskih rešenja za plaćanje paušalnog poreza. Sve to je privuklo veliku pažnju javnosti, uključujući i paušalce i knjigaše koji su ovu temu smatrali posebno zanimljivom, kao i advokate. Paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze utvrđivao se u visini paušalnog prihoda koji je u ovoj grupi obveznika utvrđen još za 2014. godinu, i od tada se nije povećavao. Ipak, s obzirom na to da se polazna osnovica za obračun paušalnog poreza dobija kada se prosečna mesečna zarada u opštini pomnoži sa brojem zaposlenih u njoj, a zatim i podeli sa brojem stanovnika opštine, očekuje se da će u narednim godinama poreske obaveze advokata u većim gradovima biti znatno veće, od onih koji posluju u selima i manjim mestima. Ovakav trend porasta paušalnog poreza verovatno će kod nekih advokatskih kancelarija promeniti odluku o načinu vođenja poslovanja. 

Izdavanje računa i finansijski izveštaji

U poslednje vreme, veliki broj advokata i javnih izvršitelja prešao je sa prostog na dvojno knjigovodstvo, što samo po sebi povlači obavezu dostavljanja finansijskog izveštaja Agenciji za privredne registre. Budući da se pripadnici ove dve profesije ne registruju za svoju delatnost u Agenciji za privredne registre, od njih je zahtevano da se prijave slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Nakon ovakve prijave, koja je bila obavezna do kraja 2019. godine, svi oni su dobili mogućnost da imaju pristup informacionom sistemu Agencije, ali i obavezu da sastavljaju i dostavljaju godišnje finansijske izveštaje. Javni izvršitelji dužni su da na dan imenovanja, a potom i jednom godišnje, podnose Komori izvršitelja izveštaj o imovini i redovni finansijski izveštaj, zbog čega je od velike važnosti da se uvek konsultuju sa knjigovodstvenim savetnikom, kako ne bi došlo do neke nepredviđene greške. Kako bi finansijski izveštaji koje podnose bili tačni i precizni, ovaj deo se najčešće upućuje knjigovođi od poverenja, jer su precizni finansijski izveštaji neophodni za funkcionisanje prakse.

Pored toga, mora se imati na umu da advokati, kao i svi drugi poreski obveznici, imaju i obaveze koje imaju svi drugi preduzetnici. To znači da prema Zakonu imaju, između ostalog, i obavezu izdavanja računa za svaki ostvaren promet dobara i usluga, uključujući u ovo i avansne i konačne račune. Izuzetak je kada primalac usluge nije obveznik PDV-a, jer u tom slučaju advokat ne mora da izda račun za izvršene usluge, osim ukoliko to sam ne želi.

I advokatima i izvršiteljima, kao i svim ostalim delatnostima, potrebno je jednostavno izdavanje računa. Neophodno je automatsko arhiviranje podataka da bi profesionalno funkcionisala ova delatnost. Na kraju, ne zaboravimo bitnost preciznog knjiženja da bi bili u skladu sa Zakonom. 

Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka preko Minimax-a je daleko jednostavniji, brži i efikasniji, što ne samo da štedi vreme i omogućava lak pristup podacima u svakom trenutku, već i otklanja mogućnosti eventualne greške u radu. Iako advokati nemaju obavezu registrovanja preko Agencije za privredne registre, njihove obaveze su u velikoj meri iste kao i kod svih drugih firmi, pa je pouzdan knjigovodstveni program ključan za lakše vođenje knjiga i bolju učinkovitost u poslovanju.

(Visited 2.754 times, 1 visits today)