Obaveštenje za obveznike fiskalizacije koji privremeno, zbog godišnjeg odmora, neće obavljati delatnost

Obaveštenje za obveznike fiskalizacije koji privremeno, zbog godišnjeg odmora, neće obavljati delatnost

Na sajtu Poreske uprave je objavljeno obaveštenje o tome kako treba da postupaju privrednici, koji zbog korišćenja godišnjeg odmora, privremeno obustavljaju obavljanje delatnosti.

Naime, prema objavljenom obaveštenju, ukoliko firma neće biti aktivna zbog korišćenja godišnjeg odmora, takav privremeni prekid neophodno je prijaviti i to 24h ranije, preko portala ePorezi.

 

U nastavku citiramo pomenuto obaveštenje:

„Obveznici fiskalizacije koji u vreme korišćenja godišnjeg odmora neće obavljati delatnost i izdavati fiskalne račune, treba da o tome obaveste Poresku upravu podnošenjem prijave sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije. Prijavu PGJO podnose elektronski posredstvom portala ePorezi, na sledeći način:

 

Prijavljivanje datuma početka korišćenja godišnjeg odmora:

Odabirom „Tekstualnog unosa“, nakon čega se u okviru sekcije „Podaci o podnosiocu“ u polju 1.1 – „Vrsta prijave“ bira opcija 3. – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;
Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru;
U polje 2.12 – Datum početka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu početka godišnjeg odmora.

Prijavljivanje datuma završetka korišćenja godišnjeg odmora:

Odabirom „Tekstualnog unosa“, nakon čega se u okviru sekcije „Podaci o podnosiocu“ u polju 1.1 – „Vrsta prijave“ bira opcija 3. – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;
Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru;
U polje 2.13 – Datum završetka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu završetka godišnjeg odmora.

 

Podaci o navedenim promenama (datumu početka i datumu završetka godišnjeg odmora) prijavljuju se Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre nastanka promene.“

 

obaveštenje-za-obveznike-fiskalizacije-koji-privremeno-zbog-godišnjeg-odmora-neće-obavljati-delatnost

Obaveštenje je u celosti preneto sa sajta Poreske uprave

 

Izvor: Experta knjigovodstvo i konsalting

(Visited 2.005 times, 1 visits today)