Ekonomske mere Vlade i njihova primena iz ugla računovođa

SNIMAK INTERNET SEMINARA

 

 

Zbog trenutne krize u svetu i Srbiji potrudili smo se da odgovorimo na najaktuelnija pitanja o uslovima i načinima ostvarivanja pomoći koje je usvojila Vlada Republike Srbije radi ublažavanja ekonomskih  posledica izazvane pandemijom iz ugla računovođe. 

 

Pridružite nam se i dobićete objašnjenja,  informacije i mnogo korisnih saveta od naših predavača Dragane Marić i Milene Rančić.

 

 

Pojasnićemo sledeće dileme:

  • Ko sve ima pravo i u kojim uslovima da ostvari pomoć? 
  • Koje mere pomoći su Vam na raspolaganju?
  • Koji su koraci koje računovodja treba da preduzme?
  • Kaznene odredbe ukoliko privrednik prekrši uslove Uredbe?
  • Pitanja i odgovori na konkretne situacije sa kojima će se računovodje sretati u primeni uredbe.